Carmiggelt

In NRC Handelsblad van 10 november besteedt Frits Abrahams aandacht aan het zojuist verschenen boek van Henk van Gelder over het leven van Simon Carmiggelt. Naast waardering maakt Abrahams zich zorgen over de toekomst (overleving) van Carmiggelt als toonaangevend Nederlandse literator. Dat is niet nieuw want zeker twintig jaar geleden schreef Piet Grijs in Vrij Nederland al, dat Carmiggelt wel goed verkocht, maar als regel ongelezen in de boekenkast verdween. Gewoon kinnesinne.

Nu komt Abrahams ook met een paar argumenten aan, die mijns inziens gewoon slagen in de lucht zijn. Hij voert onder andere aan dat er opvallend weinig jonge mensen waren in de Amsterdamse sociëteit de Kring toen op 9 november het boek werd gepresenteerd. Op die bijeenkomst waren naast journalisten voornamelijk personen geïnviteerd die Van Gelder informatie hebben verstrekt over de persoon Carmiggelt en zijn werk. En die zijn allemaal doorgaans `op leeftijd'.

Ook voert hij aan recent een boekje van Carmiggelt – uit 1947 – te hebben gekocht dat maar 25 gulden deed. Dan had hij mazzel. In de catalogus van de Nederlandse Antiquair Beurs die het komende weekeinde in Haarlem wordt gehouden, wordt een uit 1987 stammend boekwerkje aangeboden voor 950 gulden.