`Afkoelperiode' voor ex-ministers van Kok

De ministers van het kabinet-Kok zullen tot twee jaar na hun aftreden geen functie aanvaarden op hun eigen beleidsterrein. Dat hebben ze onlangs met elkaar afgesproken.

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft dit gisteren gezegd in een vraaggesprek voor de Amsterdamse televisiezender AT5. ,,We hebben afgesproken dat we een afkoelingsperiode in acht nemen door, nadat je minister- of staatssecretaris-af bent, niet in sectoren te gaan werken waar je veel over te zeggen hebt gehad'', zei Netelenbos. Die afspraak is volgens haar enkele weken geleden gemaakt ,,in het kader integriteit van de overheid en zelf het goede voorbeeld geven''.

Eerder dit jaar heeft minister Peper (Binnenlandse Zaken) een nota naar de Tweede Kamer gestuurd over de integriteit van de overheid. Daarin is opgenomen dat ambtenaren twee jaar lang niet als extern adviseur door hetzelfde ministerie mogen worden ingehuurd om een sfeer van vriendjespolitiek te vermijden. Volgens een woordvoerder van Binnenlandse Zaken is besloten om geen richtlijnen voor oud-bewindspersonen op te nemen, omdat ministers eventuele werkzaamheden voor hun oude ministerie altijd in de openbaarheid verrichten. Een gedragsregel werd daarom niet nodig geacht.

Onlangs kwam oud-staatssecretaris Gmelich Meijling (Defensie) in opspraak omdat hij lobby-werk zou hebben verricht voor de Israelische defensie-onderneming Rafael.