Win je e-mailadres in marsepein!

Je kunt al meedoen aan onze jaarlijkse Sinterklaaswedstrijd - Win je naam in chocoladeletters - als je ons op papier een brief of tekening stuurt waarin je uitlegt wat jij zou doen als Sinterklaas met Piet een nachtje bij je zouden komen logeren.

Maar Sint en de Kinderpagina gaan nu ook digitaal. Wie thuis een internet-aansluiting heeft, kan meedoen aan onze speciale digitale Sinterklaaswedstrijd, met als prijs: Win je e-mailadres in marsepein.

Je vindt alle informatie op de speciale Sinterklaas-site op de web-editie van NRC Handelsblad, adres: www.nrc.nl.

Daar is ook een kort overzicht te vinden van inzendingen van vorige Sinterklaas-wedstrijden op de Kinderpagina. Zo vroegen Sint en de Kinderpagina in 1996 bijvoorbeeld de lezers nieuwe Sinterklaas-liedjes te maken: sommige van die inzendingen zijn nu voor het eerst te beluisteren via de Kinderpagina-Sinterklaas-site. Ook zijn nieuwe kleren die kinderen vorig jaar voor Sint en Piet ontwierpen in kleur te zien.

Wie kans wil maken op zijn e-mailadres in marsepein, moet de volgende zin afmaken met een zin of een kort verhaaltje: `Sinds Sint op internet zit...'

Eerlijk gezegd hebben we die vraagzin overgenomen hebben van de Sintwedstrijd van de Amsterdamse Burghtschool: daar zit een pop van Sint in de gang achter een computer, en mag je je antwoord op de zin in een bus stoppen.

Doe mee aan de Kinderpagina-Sint wedstrijden{csi}

Win je naam in chocoladeletters

Schrijf of teken wat je zou doen als Sinterklaas een nachtje bij je komt logeren. Stuur je inzending voor 29 november aan Kinderpagina NRC Handelsblad, Paleisstraat 1, 1012 RB AMSTERDAM. zet je naam, leeftijd en adres op de brief, en SINT op de enveloppe.

Win je e-mailadres in marsepein

Maak de volgende zin af: `Sinds Sint op internet zit...' Stuur je e-mail voor 29 november naar het adres dat je vindt op de Sinterklaaspagina van de webeditie van NRC Handelsblad, www.nrc.nl. Zet je naam, adres en leeftijd in je mail.