`Wanbeleid Frankrijk op Corsica'

De Franse regering is in grote verlegenheid geraakt door twee rapporten over het bestuur op Corsica. De hoogste instanties van de Franse justitie – en daarmee indirect de regering – worden er van beschuldigd te hebben toegelaten dat de vermoedelijke moordenaar van prefect Erignac is getipt en heeft kunnen ontkomen.

Volgens de hoge politieman Roger Marion heeft de binnenlandse veiligheidsdienst deze Corsicaanse terrorist, Yvan Colonna, gewaarschuwd dat zijn arrestatie ophanden was. Marion heeft dit gezegd voor een Senaatscommissie. Hij heeft zijn woorden inmiddels herroepen, wat heeft geleid tot een heftige polemiek. Ook minister van Binnenlandse Zaken Jean-Pierre Chevènement spreekt de beschuldiging tegen, maar premier Jospin onthoudt zich van ieder commentaar.

Zowel de Franse Senaat als de Assemblée Nationale stelde deze week vast dat de handhaving van de rechtsstaat op het Franse eiland verre van verzekerd is. Vooral de rivaliteit tussen diverse politiediensten en de binnenlandse veiligheidsdienst heeft geleid tot een zeer gering oplossingspercentage in de al jaren aanhoudende stroom terreurdaden. Aanslagen worden op Corsica vaak niet opgeëist en meestal niet opgelost. Men neemt aan dat 'nationalisten' achter het geweld zitten, maar zeker is dat zelden.

Voor de regeringscoalitie van minister-president Jospin is de affaire een nieuwe tegenslag. Begin deze maand verloor hij zijn steunpilaar, minister van Financiën Dominique Strauss-Kahn, op het vermoeden van valsheid in geschrifte in een oude affaire rond het socialistische ziekenfonds MNEF. Nu is zijn andere ervaren sleutelminister Chevènement het mikpunt van kritiek. Maar bovendien wijst alles er op dat Jospin het inzake Corsica vaak niet eens is geweest met het beleid van zijn overigens gewaardeerde minister.

Jospin heeft sinds zijn aantreden in 1997 de gevoelige Corsicaanse kwestie van dichtbij gevolgd, maar dat heeft hem niet behoed voor problemen. Dit voorjaar kwam aan het licht dat de prefect van Corsica, Bernard Bonnet, die de in februari '98 vermoorde prefect Erignac was opgevolgd, instructie had gegeven illegale strandtenten in brand te steken. Medewerkers van Jospin moeten daarvan hebben geweten. Bonnet werd ontslagen en wacht op een mogelijke strafzaak. De medewerkers van Jospin zijn meermalen als getuigen gehoord.

De rapporten van Senaat en Assemblée Nationale komen tot de conclusie dat ook de `law-and-order'-aanpak van de linkse regeringscoalitie wettigheid noch orde op het eiland heeft gebracht. De rechtse oppositie valt premier Jospin aan op dit geringe succes, maar kan allerminst op een meer geslaagde staat van dienst bogen. Onder de premiers Balladur en Juppé werd vooral in het geheim gepoogd met de clandestiene bewegingen op Corsica tot afspraken te komen. Dat leidde soms tot tijdelijke beperking van de bommencampagnes, maar nooit tot een definitieve oplossing.

Corsica is de regio van Frankrijk die de meeste overheidssteun per hoofd van de bevolking krijgt, van zowel Parijs als Brussel. Desondanks is de werkloosheid groot en de bedrijvigheid zwak vergeleken met de rest van Frankrijk. De overgrote meerderheid van de Corsicanen wil geen onafhankelijkheid, hoogstens erkenning van de eigen taal en cultuur.