Sociale fondsen houden miljarden over

De premies van de WW en de WAO kunnen fors omlaag. De sociale fondsen zitten zo vol dat aan het eind van het volgend jaar alleen al in het werkloosheidsfonds 3,9 miljard gulden overblijft. Het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, dat de sociale fondsen beheert, adviseert het kabinet de premies met ingang van volgend jaar ruim drie procent te verlagen. De premie bedraagt nu nog 10 procent. Het Lisv heeft staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) al eerder verzocht de premies te verlagen. Die bleek daar niet toe bereid. Werkgeverscentrale VNO-NCW juicht een premieverlaging toe. Die zou een loonstijging kunnen compenseren en op die manier bijdragen aan de `verantwoorde loonkostenontwikkeling' die de sociale partners in de Stichting van de Arbeid hebben afgesproken. (Redactie economie)