Russische media lovend over Jeltsin

De Russische media hebben over het algemeen instemmend gereageerd op het optreden van president Boris Jeltsin op de OVSE-top in Istanbul. De laaghartige poging van het Westen om de Russische oorlog in Tsjetsjenië te saboteren is mislukt, zo luidt de teneur in veel kranten.

Jeltsin heeft de aanval op Rusland met glans afgeslagen, maar, zo wordt er aan toegevoegd, hij heeft daarbij ,,de deur naar Europa met een knal dichtgesmeten.

,,Jeltsin is naar Moskou teruggekeerd als de redder van het vaderland'', schrijft de Novije Izvestija. ,,De aanval is afgeslagen, de vijand (het Westen) verdeeld.'' De commentator toont zich opgelucht dat Moskou ,,de militaire doctrine van Washington, die van de humanitaire interventie'', een nederlaag heeft toegebracht. Ondanks de toezegging een OVSE-missie toe te laten in Tsjetsjenië, kan het Russische leger ongehinderd doorvechten – en dat is het belangrijkste. ,,Zo blijkt maar weer: de aanval is de beste verdediging.''

De (oude) Izvestija is bezorgder. ,,Rusland is beledigd, gekwetst en vernederd.'' Jeltsin heeft het goed gedaan, maar waarom toch daagt het Westen hem uit? De herfst in de Oost-West-relatie is ingetreden, de klok vijftien jaar teruggedraaid. Het Westen probeert het verzwakte Rusland met de grond gelijk te maken. Vanwaar toch die demonisering van Rusland, van het Bank of New York-corruptieschandaal tot en met de opgeheven vinger over de Tsjetsjeense vluchtelingen?

,,Istanbul is een keerpunt'', constateert de Izvestija. ,,Er is een barrière opgeworpen die erger kan worden dan de Berlijnse Muur of het IJzeren Gordijn.''

De Komsomolskaja Pravda signaleert nog geen terugkeer naar het tijdperk van de Koude Oorlog, maar is blij dat ,,de publieke executie van Rusland onder het aanroepen van de mensenrechten'' is mislukt.

Met instemming haalt de krant de Russische minister van Rampenbestrijding aan, Sergej Sjoigoe, die met een lijst wappert van buitenlandse hulporganisaties die niet in het grensgebied van Tsjetsjenië durven werken. ,,Zij vragen ons bescherming om niet gegijzeld te worden. Gegijzeld door wie? Door Russen? Welnee, door Tsjetsjeense terroristen.''

De verslaggever van de populaire Moskovski Komsomolets werd overmand door een gevoel van trots toen hij Jeltsin hoorde grommen. ,,Jeltsin heeft Istanbul kaltgestellt'', kopte zijn krant.

De top deed de verslaggever denken aan een arena waarin een roedel jachthonden werd losgelaten op een verzwakte, oude beer. ,,Kenners van de drijfjacht vertellen ons dat het wel vaker geschiedt dat de beer ontkomt, en enkele honden na afloop met gebroken ruggen in het strijdperk achterblijven.''

Ook de televisiejournaals gaven gisteravond een triomfantelijke draai aan het Russische optreden in Istanbul. Minister Igor Ivanov van Buitenlandse Zaken legde uit dat Rusland in de uiteindelijke tekst van het Handvest van de OVSE geen wezenlijke concessies had hoeven doen.

,,Tsjetsjenië wordt weliswaar genoemd, maar alleen in de voor Rusland gunstige zin: dat het een integraal onderdeel van de Russische Federatie vormt en dat het conflict dus een interne aangelegenheid is'', zo verklaarde minister Ivanov.