Dit is een artikel uit het NRC-archief

Beeldende kunst

Ramsj

Ronald Grossey: Groot lexicon van de tv-series uit de jaren 70. Paperback, Van Reemst 1996, van ƒ39,90 voor ƒ12,50. Boekhandelaren aangesloten bij de ICOB (informatie: 0172-437231).

Alfabetisch overzicht van meer dan driehonderd tv-series uit de jaren zeventig, vanaf The Addams family tot aan Het zwaard van Ardoewaan, een jeugdserie van de BRT uit 1971. Bondige, informatieve tekst, met extra nadruk op populaire en langlopende series als Columbo, All in the family en uiteraard Dallas, het soap-hoogtepunt uit die jaren.

Cor Docter: Grossiers in moord & doodslag. Paperback, Meulenhoff-M 1997, van ƒ29,90 voor ƒ12,50. ICOB.

In tegenstelling tot in Amerika en Engeland is er in Nederland opvallend weinig gepubliceerd over de populaire pulplectuur uit de eerste helft van deze eeuw – veelal misdaadromans, gefabriceerd door `schrijvers van de strekkende meter' die niet opzagen tegen vier à vijf boeken per jaar. Des te nuttiger dus dit aardig geschreven boek van Docter, een nauwgezet overzicht van de ontwikkeling van het misdaadgenre in Nederland en Vlaanderen. Vanaf de vooroorlogse pulp tot aan het meer gevorderde werk van auteurs als Havank, Van Eemlandt en Van Gulik.

Ook bij de ICOB: Het proces tegen Elizabeth Cree, een veelgeprezen misdaadroman van Peter Ackroyd, die zich afspeelt tegen het grauwe decor van het negentiende-eeuwse East End. `Ackroyd schrijft met zo'n zelfverzekerde concentratie dat de leeslust zelden of nooit verslapt,' aldus J.J.Peereboom. Van ƒ37,50 voor ƒ9,95.

Raymond Brulez: Mijn woningen, autobiografisch vierluik. Gebonden, Meulenhoff 1997, van ƒ100,- voor ƒ39,90. Steven Sterk Utrecht.

`Meer dan wat ook is Mijn woningen het belangrijkste, betrouwbaarste en ontroerendste ooggetuigenverslag van de eerste helft van de twintigste eeuw in Vlaanderen', schreef Benno Barnard over dit vierluik. Wel moet de lezer volgens Barnard enigszins vertrouwd zijn met de wijdlopigheid van Brulez (1895-1972), en diens `barokke Vlaams-Nederlands, gallicistisch-latinistische prozastijl.' Deze prachtige uitgave verscheen in een eenmalige oplage van duizend genummerde exemplaren.

Salman Rushdie: De laatste zucht van de Moor. Paperback, Contact 1995, van ƒ49,90 voor ƒ14,95. Scheltema Holkema Vermeulen en Het Martyrium Amsterdam, Donner Rotterdam.

Nadat een halfjaar geleden de Engelse uitgave The Moor's last sigh in de ramsj lag, is nu de Nederlandse vertaling aan de beurt. Het lange, uiterst gevarieerde verhaal van de Moor over de ondergang van zijn familie, werd in NRC Handelsblad door Bas Heijne uitbundig geprezen: `Een grote roman die zich in stilistische brille en thematische complexiteit kan meten met Rushdies beste werk.'

Julie Saul (ed.): Jean Cocteau,

the mirror and the mask. Gebonden, Godine 1992, van ƒ109,45 voor ƒ49,50. Roelants Nijmegen.

Fraai verzorgde `fotobiografie' van de Franse auteur en beeldend kunstenaar Cocteau (1889-1963), een groot liefhebber van de camera die zich – als een moderne popster – graag en veel liet fotograferen. Het boek bevat achtenzeventig zwartwitfoto's, waarvan een groot aantal werd gemaakt door vooraanstaande fotografen als Cecil Beaton, Lartigue, Man Ray en Paul Strand.

Bij Roelants zijn ook twee andere fotoboeken te vinden: de delen Weimar en Sarajevo uit de mooie Franse reeks `Capitales oubliées'. Jacqueline Salmon zorgde voor de verstilde, nostalgische beelden van het ingedommelde Weimar, terwijl Gérard Rondeau en Zoran Filipovic zich richtten op de aanzienlijk hardere realiteit van het door de recente burgeroorlog halfvernielde Sarajevo. Van ƒ49,50 voor ƒ25,- per deel.

Charles Nicholl: Somebody else, Arthur Rimbaud in Africa. Gebonden, Jonathan Cape 1997, van ƒ66,50 voor ƒ25,-. De Boekenmarkt Den Haag.

Het relaas van de laatste elf levensjaren (1880-1891) van Rimbaud – de tijd die begon toen hij als vijfentwintigjarige genoeg had van zijn roem, vervolgens de poëzie en Frankrijk de rug toekeerde en koos voor een zwervend bestaan in Oost-Afrika. Nicholl volgt de gekwelde dichter op de voet: zijn trektochten door de Somali-woestijn, zijn activiteiten als handelaar en wapentransporteur, en bovenal de moeizame relatie die hij niet alleen tot anderen maar ook tot zichzelf onderhield.

Frederick Lamp: Art of the Baga,

a drama of cultural reinvention. Gebonden, The museum for African art 1996, van ƒ124,45 voor ƒ45,-.

De Slegte.

Meer nog dan een catalogus, vormt dit boek de eerste grondige studie over de Baga, een volk van kustbewoners in het West-Afrikaanse Guinee. De aanpak van Lamp is zowel kunsthistorisch als antropologisch, met aandacht onder meer voor de sociale organisatie van de Baga (clans), hun taal en religie, en hun hoogontwikkelde traditionele kunstvaardigheid (die nu weer in opkomst is, na dertig strenge jaren van islamisering). Voorbeeldig geïllustreerd.

Bij Nayler & Co ligt een soortgelijk boek in de ramsj: Island Ancestors, Oceanic art from the Masco Collection, een verbluffende (niet alleen kwalitatief, maar ook wat de diversiteit betreft) verzameling kunst- en gebruiksvoorwerpen uit Oceanië.

Informatieve tekst. Van ƒ148,30 voor ƒ65,-.