Polderland bergplaats regenwater

Dertien hectare landbouwgrond bij het Noord-Hollandse Oudkarspel wordt onder water gezet om overtollig regenwater op te vangen.

Het is de eerste keer in Nederland dat men teeltgrond binnen de bestaande polders laat onderlopen.

De zogenoemde waterberging op het stuk land, dat op de grens tussen Polder de Woudmeer en de Speketerspolder ligt, is volgens de provincie Noord-Holland nodig om in de toekomst grote wateroverlast te kunnen beperken. De provincie zegt hiermee voor ,,een structurele oplossing'' te hebben gekozen in plaats van het alsmaar opvoeren van de capaciteit van de gemalen.

Het plan wordt uitgevoerd door Waterschap het Groot-Geestmerambacht, de provincie Noord-Holland en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Met het afgraven en onder water zetten van het poldergedeelte is een bedrag van 3,4 miljoen gulden gemoeid.

A. Wildekamp, gedeputeerde van Noord-Holland (Milieu), zei gisteren dat de waterberging de enige duurzame oplossing is. ,,Door blijven malen is geen oplossing. Dan pompen we onszelf met z'n allen nog dieper de problemen in'', aldus Wildekamp.