Personalia

Mr. W. Rijksen is de nieuwe algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Rijksen (40) volgt dr. P. van Loon op. Rijksen werkt sinds 1996 als jurist-secretaris bij de artsenvereniging. Eerder werkte hij bij de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.