Nederlandse vloot groeit gestaag

De handelsvloot onder Nederlandse vlag is de laatste jaren met ruim 44 procent gegroeid. Momenteel omvat de hele vloot 723 vaartuigen. Dat is inclusief handelsvaart, zeesleepvaart en bevoorradingsschepen voor de offshore. Die cijfers maakte drs. A. Korteland van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR) gisteren bekend op de jaarvergadering van de reders in Amsterdam. Dit jaar werden er tot begin deze maand 38 nieuwbouwschepen in het Nederlandse register ingeschreven, waarvan er 27 op Nederlandse werven zijn gebouwd. Volgens Korteland zijn de gunstige ontwikkelingen in de maritieme sector voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het 'flankerend overheidsbeleid' voor de zeescheepvaart dat in 1996 is ingezet. Keerzijde van dit succes is dat er een groot tekort is aan Nederlandse officieren. (ANP)