Jorritsma wil geen meerderheid in Tennet

Minister Jorritsma (Economische Zaken) wil afzien af van het meerderheidsbelang van de overheid in het Nederlandse hoogspanningsnet voor electriciteit. Daarmee stevent zij af op een botsing met de Eerste en Tweede Kamer.

Jorritsma deed haar uitspraken gisteren in een reactie op het rapport van de commissie Herkströter. Officieel heet het dat het belang wordt ,,heroverwogen'', maar in een persconferentie maakte ze duidelijk dat het publieke belang van een goede stroomvoorziening in haar ogen voldoende gewaarborgd is door de toezichthouder in de stroomsector DTe.

,,Dan gaan we ruzie krijgen'', zegt Tweede Kamerlid Crone (PvdA). ,,Dat is voor ons onaanvaardbaar. Het net mag absoluut niet onder invloed van marktpartijen komen'', aldus Crone die een kamermeerderheid van CDA en de kleinere linkse partijen achter zich heeft staan. In de Eerste Kamer wordt zelfs kamerbreed aangedrongen op een overheidsparticipatie van 100 procent in Tennet.

De commissie Herkströter heeft geadviseerd over de verdeling van de bakstenen, niet-marktconforme kosten uit het verleden die moeten worden verdeeld nu de stroommarkt wordt geliberaliseerd.

Volgens Herkströter hoeft het overdragen van een meerderheidsbelang in het hoogspanningsnet (Tennet) van de sector naar de overheid geen onderdeel uit te maken van de verdeling van die kosten, zoals aanvankelijk het plan was.

Als de overheid het belang wenst, zal ze daar een marktprijs voor moeten betalen, zo stelt de commissie. De miljarden die dat moet kosten, wil Jorritsma niet betalen.

Minister Jorritsma is nooit een groot voorstander van dat belang geweest, maar achtte de participatie wel nuttig om als overheid de overgang van de stroomsector naar een liberale markt beter in de gaten te kunnen houden.

Nu schrijft ze aan de Kamer dat ze afgezien van de prijs bedenkingen heeft aangezien de staat met een belang in Tennet behalve toezichthouder ook belanghebbende wordt.