`Faire kans' aanpak zwarthandel

De coalitie voelt niets voor strafbaarstelling van zwarthandel in kaartjes. Het voorstel van CDA en GroenLinks krijgt echter een `faire kans'.

De voorzitter van de buurtvereniging, die komende zomer tijdens het Europees kampioenschap voetbal met dertig kaartjes op zak rond het voetbalstadion toeft, hoeft nergens voor te vrezen, zegt Kamerlid Atsma (CDA) ter geruststelling. Een jaar celstraf of een boete van een ton is niet voor hem bedoeld. ,,Het gaat erom dat `bedrijven en bedrijfjes' weten dat zwarte handel in op naam gestelde kaartjes strafbaar is. Dat moet preventief werken.'' Voor bedrijven moet overigens een boete van één miljoen gulden gaan gelden.

Atsma lichtte gisteren samen met de fractie-voorzitters De Hoop Scheffer (CDA) en Rosenmöller (GroenLinks) hun initiatiefwetsvoorstel toe, waarmee de zwarte handel in kaartjes voor Euro 2000, dat in Nederland en België wordt gehouden, strafbaar wordt gesteld. België kent sinds 21 december vorig jaar een `Voetbalwet' die dergelijke praktijken strafbaar stelt. De Nederlandse ministers Korthals (Justitie) en Peper (Binnenlandse Zaken) hebben echter steeds laten weten geen behoefte aan een dergelijke wet te hebben.

De Hoop Scheffer meent dat het EK een `voetbalfeest' moet worden, waarbij niet alleen de openbare orde stevig moet worden gehandhaafd. De voetballiefhebber moet ook de garantie worden geboden dat hij tegen een redelijke prijs een wedstrijd kan zien.

,,Het gaat om bedrijven en bedrijfjes, die nu al in kranten adverteren of via Internet aan reeksen kaarten proberen te komen en daarmee de zwarte markt op willen. Als dat gebeurt is bijvoorbeeld het goed gescheiden houden van supportersstromen onmogelijk. Een les van het WK '98 is dat die scheiding er moet zijn'', aldus Rosenmöller. De wet leent zich ook voor culturele evenementen, ,,zoals de Oudejaarsshow van Youp van `t Hek''. Als de wet een jaar na invoering wordt geëvalueerd kan worden bezien of een dergelijke `doorstart' wenselijk is. Door de tijdsdruk zijn de indieners er niet aan toe gekomen om de reikwijdte van het voorliggende intiatief te vergroten, zo stelt Rosenmöller.

Evenmin als de voorzitter van de buurtvereniging hoeft de vrouw die een tante een kaartje toevertrouwt of een vader die zijn ticket aan zijn zoon afstaat niet te vrezen. De scharrelaar daarentegen, die met een waaier aan kaartjes staat en die voor woekerprijzen aan de man wil brengen wel.

De indieners menen dat de handhaafbaarheid van hun wet goed mogelijk is. ,,De verkoper is strafbaar en niet de koper van een zwart kaartje. Het opsporen van kopers zou een onmogelijke opgaaf voor de politie zijn. We gaan bij de voordeur van de zwarte handel staan, niet bij de achterdeur. Eén recherche-team kan in een week al heel ver komen door advertentie-pagina's en Internet uit te kammen,'' aldus Atsma. ,,In Nederland zie je dat zich nu al een omvangrijke zwarte handel aftekent. In België niet. Daar werkt de wet kennelijk.''

De 1,2 miljoen kaartjes voor Euro 2000 zijn inmiddels verkocht, maar ze worden pas vijf weken voor het eerste fluitsignaal `uitgezet'. Zo'n 400.000 kaarten gaan naar het buitenland en de indieners van het initiatief geven toe dat de `kaartjesstromen' daar moeilijk te volgen zijn. ,,Maar daarbij dient te worden aangetekend dat acht van de zestien deelnemende landen - zoals Engeland, Italië en Portugal - al een dergelijke wet hebben en dus ook kunnen optreden'', aldus Rosenmöller.

Vraag is of de wet de eindstreep op tijd haalt. Atsma: ,,We hebben het aan de politie voorgelegd en die vindt het een handzaam middel. Ook de KNVB zegt er volmondig achter te staan.'' De paarse fracties zeiden het initiatief gisteren een faire kans te geven.