Defensiebudget

De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil het defensiebudget structureel verhogen met honderd miljoen gulden en daarnaast nog 300 miljoen toevoegen via uitgavenverschuivingen en geld van Ontwikkelingssamenwerking. Zie pagina 7.