CDA bepleit meer geld voor defensiebudget

De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil het defensiebudget structureel verhogen met honderd miljoen gulden en daarnaast nog 300 miljoen toevoegen via uitgavenverschuivingen en geld van Ontwikkelingssamenwerking. Dat stelt de grootste oppositiefractie voor in haar nota `De krijgsmacht, inzetbaar voor de 21ste eeuw'.

Eind deze maand verschijnt de `Defensienota' van de regering, die daarvoor begin dit jaar al een blauwdruk gaf in de zogenoemde `Hoofdlijnennotitie' van de ministers De Grave (Defensie) en Van Aartsen (Buitenlandse Zaken).

De CDA-nota bepleit onder meer voor de landmacht twaalf in plaats van de negen parate compagnieën pantserinfanterie van De Graves Hoofdlijnennotitie. Aan bestaande mobilisabele eenheden kan een einde worden gemaakt, hun overbodige materieel kan beschikbaar worden gesteld aan nieuwe NAVO-leden als Tsjechië, Polen en Hongarije. De marine moet terug naar twaalf fregatten, twee minder dan bij De Grave. Gezien hun gebleken waarde in de Kosovo-operaties wil het CDA de luchtmacht zes squadrons F-16's laten houden, niet vijf (zoals de PvdA) of vier (zoals De Grave).

De CDA-nota is de eerste die om extra geld voor Defensie vraagt. Dit omdat het CDA vindt dat de afgelopen jaren te sterk is bezuinigd waardoor de operationele inzetbaarheid van het leger beneden de maat is. Dit klemt voor de CDA-fractie te meer omdat zij - anders dan de PvdA, D66 en GroenLinks - zowel de verdedigingstaak van de krijgsmacht in de NAVO wil handhaven als een sterkere bijdrage aan vredesoperaties wil geven. Namelijk door de regeringsambitie, gelijktijdig vier crisiseenheden in bataljonsgrootte voor maximaal drie jaar, permanent te maken. Dat onder meer door 1500 man extra aan de parate troepen toe te voegen voor vredesoperaties, waarvoor 150 miljoen uit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking moet komen.