Beeldinstituut in principe in Rotterdam

Het nieuwe, nationale instituut voor beeldcultuur komt om één plek, in principe Rotterdam, niet op twee plaatsen zoals vorige maand in de Tweede Kamer werd geopperd. Dat heeft staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur gisteren bekendgemaakt.

Een definitief besluit over de vestigingsplaats van het instituut neemt hij pas als Rotterdam zijn plannen nader heeft uitgewerkt. De gemeente krijgt daarvoor tot 15 maart de tijd. Van der Ploeg had eerder beloofd al deze maand duidelijkheid te geven. De Raad voor Cultuur en het adviesbureau Twijnstra Gudde, die de voorlopige plannen van Rotterdam onderzochten, adviseerden hem meer tijd te nemen voor een weloverwogen besluit.

Van der Ploeg wil onder meer een duidelijker financiële onderbouwing van de Rotterdamse plannen. Hij wil weten hoeveel publieksinkomsten en sponsorbijdragen er te verwachten zijn. Van der Ploeg zegt zelf `niet meer dan ten hoogste enkele miljoenen' te willen bijdragen, bovenop de 12 miljoen gulden die de bestaande instellingen voor foto, film en nieuwe media krijgen.

Verder wil Van der Ploeg weten hoe de samenwerking met instellingen voor film, fotografie en nieuwe media elders in het land er uit komt te zien. Ook vraagt hij naar de plek die televisie-cultuur krijgt in het nieuwe instituut en naar de samenwerking met het Nederlands Audiovisueel Archief in Hilversum.

De Rotterdamse cultuurwethouder H. Kombrink is verheugd dat Van der Ploeg vasthoudt aan zijn voorkeur voor Rotterdam, maar ook teleurgesteld omdat de staatssecretaris nog niet wil zeggen hoe hoog de financiële bijdrage van het rijk zal zijn. Verder betreurt Kombrink het dat Van der Ploeg niet duidelijk aangeeft hoe de samenwerking van het nieuwe instituut met andere instellingen er uit zou moeten zien.

Een woordvoerder van gemeente Amsterdam zegt het besluit van Van der Ploeg `niet heel duidelijk' te vinden. ,,Het is bijvoorbeeld onduidelijk wat er met het Filmmuseum gebeurt. Wij gaan er van uit dat dat in Amsterdam blijft.'' Amsterdam gaat voorlopig gewoon door met het maken van plannen voor fotografie, film en nieuwe media.