Audi in Stedelijk

In de meer dan dertig jaar dat ik het Cultureel Supplement lees, heeft een artikel me zelden meer ontstemd dan de pleitrede die Paul Steenhuis houdt in het CS van 22 oktober voor afbraak van de Sandbergvleugel van het Stedelijk Museum Amsterdam, en de vergaande invloed van sponsor Audi op het tentoonstellingsbeleid in de nieuw te bouwen museumvleugel. `Amsterdam heeft Audi nodig' was de ongetwijfeld als provocatie bedoelde kop .

Het Stedelijk Museum heeft Audi natuurlijk helemaal niet nodig. De beoogde uitbreiding kan geheel uit de algemene middelen gefinancierd worden. Het geld daarvoor is reeds lang gereserveerd. De problemen begonnen pas toen museumdirecteur Fuchs, in samenspraak met architect Siza, ook nog de bestaande Nieuwe Vleugel wilde vervangen. Dit maakte geen deel uit van de oorspronkelijke plannen en diende uitsluitend om een daad te stellen tegenover het naastliggende zogenaamde `ezelsoor', de ingang van Albert Heijn en de parkeergarage. Vervolgens heeft de gemeente geopperd daar dan maar privékapitaal voor te zoeken.

Het genoemde `ezelsoor' verdwijnt echt niet door er iets hoogs en imponerends naast te zetten. Dat is een architectonisch onzuiver uitgangspunt. En de bestaande Nieuwe Vleugel moet gewoon blijven staan. Omdat het een monument is voor de indertijd (1954) volstrekt unieke visie van Willem Sandberg op het tonen van museale kunst in een zo transparant mogelijke wisselwerking met de onmiddellijke omgeving, de drukke Van Baerlestraat. Hij zou zich in zijn graf omdraaien als hij zou zien waarvoor zijn levenswerk verkwanseld dreigt te worden. Steenhuis doet het voorkomen alsof het wel meevalt met die invloed van Audi. Maar in de huidige plannen is er nog altijd sprake van dat Audi alles moet fiatteren wat er in de Nieuwe Vleugel gebeurt. En dat daar auto's komen te staan. En dat Audi zeshonderd vierkante meter voor zichzelf claimt. En dat in en op alle communicatie van het Stedelijk de naam Audi voorkomt. Welke museumdirecteur laat zich zoiets nou welgevallen?

Men hoeft alleen maar te kijken naar de recente voorbeelden van het Groninger Museum, het Utrechtse Centraal Museum of de Valkhof in Nijmegen, om te zien hoe een museum prachtig kan worden uitgebreid zonder dat men als bezoeker ook maar iets van een sponsor merkt!