Whizzkid zonder kapitaal bestaat niet meer

Een groeiend aantal tussenpersonen wil beginnende ondernemingen in de informatietechnologie helpen aan ,,toegang tot de kapitaalmarkt'' of een ,,constructief advies''. De markt raakt overvol.

Het clichébeeld heeft aantrekkingskracht. Een whizzkid heeft een prachtplan om geld te verdienen op Internet. Hij vindt echter geen contact met een geschikte veertiger die het broodnodige kapitaal kan verstrekken. Het idee gaat verloren.

Maar het clichébeeld is achterhaald. Tussenpersonen staan te trappelen om beginners in de technologiesector te helpen bij hun zoektocht naar advies en financiering.

Deze week lanceerde Oracle een Europese website (www.2becom.com) die beginnende ondernemers in de informatietechnologie toegang moet bieden tot risicokapitaal en juridisch advies. Volgens marketing directeur T. Rinsema wil de softwaremaker met zijn initiatief de startende bedrijven vooral tijd en moeite besparen bij de zoektocht naar kapitaalverschaffers.

Eerder deze maand lanceerden bedrijven als McKinsey en marktonderzoeker Forrester met www.e-start.com een vergelijkbaar initiatief. Maar is het nog wel zo moeilijk financiering te vinden bij investeringsfondsen als Alpinvest, Nesbic en Gilde of het overheidsinitiatief Twinning?

,,Het beeld van een tekort aan kapitaal en een overschot aan goede ideeën is volstrekt achterhaald'', zegt L. van den Boog, voormalig directeur van Oracle Nederland en particulier investeerder in onder meer bedrijven als Redwood en HotOrange. Directievoorzitter S. Vermeulen van Alpinvest zegt: ,,Er is een wildgroei aan bemiddelaars die een graantje willen meepikken in deze branche. Die werpen zich tussen de ideeënmakers en het geld. Maar er is niet zo veel behoefte aan dergelijke intermediairs. Jonge ondernemers zijn gewend op Internet rond te rennen. Ze kunnen zelf kandidaten vergelijken en geschikte partners vinden.''

Cijfers van de brancheorganisatie evca van zogeheten venture capitalists geven een indicatie van de explosieve groei van de sector. In 1997 namen de risico-investeerders van evca in Nederland 87 keer een participatie in een beginnend bedrijf. Afgelopen jaar was dit aantal opgelopen tot 188. Vermeulen van Alpinvest verwacht dit jaar opnieuw een ruime verdubbeling. ,,Tachtig tot negentig procent van deze investeringen gaat naar bedrijven in de informatietechnologie en telecommunicatie'', zegt hij.

Vermeulen schat dat er op jaarbasis in Nederland van investeerders een paar honderd miljoen gulden beschikbaar is voor de sector. Beginnende ondernemers kunnen bovendien ook buiten Nederland op zoek naar geld. ,,Investeerders zoals het Britse 3i, het Belgische GIMV of het Duitse TVM kijken over de grens'', zegt Vermeulen. ,,Als er in Nederland voldoende goede ideeën zijn komt het kapitaal ook van andere Europese landen hiernaartoe. Dat zijn communicerende vaten.''

Volgens Van den Boog zijn tussen kapitaalverschaffer en entrepreneur de rollen omgedraaid. ,,De kleine ondernemer met een goed idee heeft tegenwoordig een hele sterke positie. Je moet er heel vroeg bij zijn, op een moment dat een onderneming nog maar een paar miljoen omzet haalt. Of zelfs helemaal niets. Bovendien moet je belangen nemen tegen steeds hogere waarderingen.''

Hoewel Nederland de eerste beursgang van een zuiver Internetbedrijf nog moet meemaken meent Van den Boog dat de bedragen die in de Verenigde Staten worden opgehaald door zogeheten .com-bedrijven (naar de laatste vier tekens van het adres van de website) hun invloed op de Europese prijzen van participaties doen gelden.

Van den Boog erkent dat een financiële injectie problematisch kan zijn voor een beginner met alleen een goed idee. ,,Maar dat vind ik niet meer dan logisch'', zegt hij. ,,Mensen krijgen het in hun bol. Ik heb ondernemers gezien die je elf slides van een powerpoint-presentatie laten zien en dan verwachten dat je je portemonnee trekt. Dat kan natuurlijk niet.''

Ook Alpinvest probeert volgens Vermeulen de laatste jaren in een vroeger stadium te participeren. ,,Vroeger kon je af gaan op een product. Nu moet je vaak afgaan op de hersens van een ondernemer'', zegt Vermeulen. ,,Zonder dat je weet of die hersens trouw zijn en of ze het vereiste product zullen leveren.''

Vermeulen van Alpinvest schat dat twee op de tien participaties van Alpinvest een groot succes worden. Dat betekent in de praktijk dat ze naar de beurs worden gebracht. ,,Daar staan twee grote mislukkingen tegenover'', zegt Vermeulen. ,,Zes bedrijven blijven ertussen hangen. Ik schat dat jaarlijks duizenden mensen die een goed idee hebben een eigen firma beginnen, maar er zit veel kaf tussen het koren. Driekwart van hen is onbezonnen bezig.''

Volgens G. van Vliet, die met zijn organisatie PartInvest naar eigen zeggen zo'n zestig particuliere investeerders vertegenwoordigt, ontbreekt het veel investeerders aan expertise. ,,Kapitaalverschaffers worden geconfronteerd met een 24-jarige die vertelt dat hij iets heeft uitgevonden waarmee hij Internet wel even zal gaan oprollen. Ze kunnen zo'n plan niet beoordelen.''

Van Vliet is bovendien van mening dat adviseurs en consultants ondernemers niet bieden wat ze zoeken. ,,Ze willen weten welke telefooncentrale ze moeten aanschaffen, wat voor logo ze moeten aanschaffen en of ze visitekaartjes moeten nemen. Bij een instituut als Twinning zitten niet de mensen die dat soort vragen kunnen beantwoorden.''