Wanneer ben je een allochtoon?

Is de eerste burgemeester van allochtone herkomst echt de eerste? ,,Als je het goed bekijkt, ben ik de eerste allochtone burgemeester'', laat de in Indië geboren Jos Verdier vanochtend via zijn secretaresse weten. ,,Het hangt er maar van af hoe je allochtoon definieert.''

Dinsdag werd bekend dat de in 1945 in Suriname geboren Chinees Roy Ho-Ten-Soeng benoemd is tot burgemeester van het Noord-Hollandse Venhuizen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde zonder omhaal dat Ho-Ten-Soeng, in de jaren zestig naar Nederland gekomen, de eerste burgemeester van allochtone afkomst is. De benoeming ligt in lijn met de wens van het ministerie om nog in deze kabinetsperiode de eerste burgemeester van allochtone komaf te benoemen. Ho-Ten-Soeng beschouwt het ,,als een hele eer'' om de eerste te zijn. Hij heeft een ,,voorbeeldfunctie''

Maar is hij echt de eerste? De in 1941 in Indië geboren Jos Verdier, de eerste burger van Huizen, is al 14 jaar burgemeester in Nederland. ,,Ik ben bruin van kleur, maar heb ook Nederlands bloed'', zegt hij. Na de onafhankelijkheid van Indonesië naar Nederland gekomen, is hij ooit geïnterviewd over allochtonen die carrière maken. ,,De interviewer zij mij dat ik volgens Binnenlandse Zaken de eerste allochtone burgemeester was.''.

Gevraagd wat onder `allochtoon' wordt verstaan verwijst Binnenlandse Zaken naar de definitie van `minderheden'. Daaronder vallen Molukkers, maar niet de andere bevolkingsgroepen uit het voormalige Indië. Verdier komt van Java.