Verbond van uitkering en werk stokt

De samenwerking tussen sociale diensten, arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties als Gak en GUO/Cadans in de Centra voor Werk en Inkomen komt niet van de grond.

Dat schrijft landelijk procesmanager Ella Vogelaar van het samenwerkingsverband Werk en Inkomen aan minister De Vries en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Uitblijven van ,,politieke helderheid'' over de toekomst van de sociale zekerheid – de lancering van een definitief wetsvoorstel is twee keer uitgesteld en wordt nu aan het eind van dit jaar verwacht – hindert ,,de voortgang van het SWI-proces'', aldus Vogelaar. ,,Het enthousiasme van betrokken organisaties om ingezette veranderingen en vernieuwingen door te voeren neemt af.''

De kern van de herziening van het sociale-zekerheidsstelsel staat al in de vorig jaar door de bewindslieden op Sociale Zaken gepresenteerde discussienota Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI). Hoewel onderdelen van dat plan, zoals de privatisering van de uitkeringsinstanties, in de Kamer onder vuur liggen, staat de `eenloketgedachte' uit de nota recht overeind. Kernpunt daarvan is het samenbrengen van uitkeringsdiensten en bemiddeling naar werk in 230 Centra voor Werk en Inkomen (CWI's).

Vooruitlopend op de wetswijziging zijn in 67 gemeenten al CWI's ingericht waar de gemeentelijke sociale dienst met het arbeidsbureau en in veel gevallen ook uitkeringsinstanties en uitzendbureaus onder één dak zit. De CWI's worden landelijk aangestuurd door het Procesmanagement SWI (Samenwerking Werk en Inkomen) onder leiding van oud-FNV-bestuurster Vogelaar.

De voortgang van het SWI-proces stagneert volgens haar omdat de samenwerkende instanties hun eigen belang laten prevaleren boven het gezamenlijke belang. Bovendien is sprake van te weinig daadkracht en uitstel van besluitvorming. Onduidelijkheid over de toekomst leidt er tevens toe dat de betrokkenen niet bereid zijn te investeren in bijvoorbeeld huisvesting van de CWI's.

Van de `eenloketgedachte' komt op dit moment niets terecht. ,,In de CWI's is nauwelijks sprake van een geïntegreerd en gemeenschappelijk werkproces'', schrijft Vogelaar. De betrokken instanties houden vast aan eigen procedures en maken nauwelijks gebruik van CWI-gegevens. ,,Daardoor wordt vaak dubbel werk verricht.''

WARBOEL: pagina 14