Papieren over vet mogelijk vals

De Belgische justitie verdenkt Nederlandse bedrijven ervan gefraudeerd te hebben met partijen vet die aan de Vlaamse vetsmelter Verkest zijn geleverd. Op verzoek van Verkest, die wordt gezien als spil in de Belgische dioxineaffaire, zouden transportdocumenten zijn vervalst om de slechte kwaliteit van het vet te verdoezelen.

Dankzij de fraude kon Verkest, tegen de regels in, het vet als grondstof leveren aan de veevoederindustrie in België en Nederland.

Bewijzen voor de frauduleuze praktijken door de Nederlandse bedrijven zijn, zo melden betrouwbare bronnen, gevonden tijdens het onderzoek dat de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw en de Belgische rijkswacht op dit moment in Nederland doen. In opdracht van de Belgische onderzoeksrechter P.Ghijs wordt de administratie van negen vetsmelters, twee veevoederbedrijven en een kippenfokkerij doorgelicht. Ghijs leidt in België het strafrechtelijk onderzoek naar de dioxineaffaire. Hij wil in een reactie het nieuws noch bevestigen, noch ontkennen.

Het onderzoek heeft, volgens de bronnen, aangetoond dat Nederlandse leveranciers duizenden tonnen kwalitatief slecht `technisch vet' leverden aan Verkest. Op de transportdocumenten zijn de ladingen telkens vermeld als hoogwaardiger `dierlijk vet'. Dat zou op verzoek van Verkest zijn gebeurd.

Verkest heeft geen vergunning voor het verwerken van technisch vet. Om die reden mag het technisch vet volgens Belgische wettelijke voorschriften niet in veevoerder verwerkt worden, bevestigt een woordvoerder van het Belgische ministerie van Landbouw. In de vergunningen worden strenge eisen opgenomen ten aanzien van controle en kwaliteitsbewaking.

Het onderzoek in Nederland moet ook duidelijk maken wat de precieze samenstelling was van de verdachte lading vet dat een Brabants bedrijf begin dit jaar leverde aan Verkest. De Belgische onderzoekers beschouwen de lading als verdacht, omdat het vet stonk en een te hoge zuurgraad had. Dat kan duiden op vervuiling. Bij het bedrijf in Noord-Brabant zijn dinsdag en woensdag documenten in beslag genomen. Een woordvoerder van het bedrijf was vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar.