`Niet ineens apostel'

Oud-premier Ruud Lubbers is vandaag gekozen tot internationaal voorzitter van het Wereldnatuurfonds (WWF).

Niemand minder dan Ed Nijpels, oud VVD-minister van milieu en voormalig voorzitter van het Wereldnatuurfonds Nederland, ontpopte zich als headhunter voor zijn vroegere CDA-premier Lubbers. Hij was het die hem aanbeval voor de WWF-toppositie, zo vertelt Lubbers telefonisch vanuit het Maleisische Kota Kinabalu, waar het WWF zijn jaarvergadering houdt.

,,Niet onlogisch vanuit de voorgeschiedenis'', zegt Lubbers. ,,Samen hebben we in 1989 het eerste Nationaal Miliebeleidsplan gemaakt. Maar ook daarvoor had ik veel belangstelling voor milieu. In de zeventiger jaren had ik er, via mijn lidmaatschap van de Rijnmondraad, al mee te maken en als minister van Economische Zaken heb ik, door de oliecrisis in 1973, een soort tic voor de energieproblematiek meegekregen.''

En nu dus ineens milieu-apostel?

,,Niet ineens, hoor. Kijkt u er mijn website en publicaties maar op na. Deze functie is in lijn met mijn andere bezigheden. Binnen mijn hoogleraarschap globalisering is houdbare ontwikkeling een belangrijk thema. Verder heb ik veel belangstelling voor niet gouvermentele organisaties (NGO's) en heb ik recent nog veel tijd gestopt in de internationale commissie die de oceanen onderzocht.''

Het WWF bestaat uit 28, sterk autonome landenorganisaties. Heeft u, in de functie van overkoepelend voorzitter, ruimte om, in uw termen, `mee te denken'?

,,Dat denk ik wel. De WWF-familie is inderdaad erg bottom-up gericht en de landenclubs redden zich wel, maar als er iets scheef dreigt te gaan wil ik inderdaad graag flink meedenken. Er is trouwens genoeg werk aan de winkel voor de internationale voorzitter. Vroeger ging het vooral om bedreigde diersoorten, nu houdt het WWF zich ook bezig met zaken als natuurbescherming, biodiversiteit of globalisering. De taken zijn enorm verbreed en het behouden van publieke steun daarvoor is een hele klus.''

Binnen de WWF-organisatie is kritiek geweest op een omstreden project waar WWF-Nederland haar naam aan verbonden heeft: de `teakpolis' van verzekeraar OHRA. Investeerders in teakbomen in Costa Rica werd volgens kritici veel te hoge rendementen voorgespiegeld. Onlangs nam OHRA het product uit de markt, omdat de opbrengsten inderdaad niet waargemaakt konden worden. WWF Nederland blijft het project steunen.

Wat vindt u van de kwestie?

,,Ik ken de zaak, maar wil er mild op reageren. Het is heel goed mogelijk om duurzame bosbouw via zo'n project te ontwikkelen. Een andere vraag is of je het voor moet stellen als gouden bergen. Daar moet je redelijk in zijn en oppassen dat je zaken niet te rozig voorstelt. Aan de andere kant hoeven tegenvallende rendementen geen belemmering te zijn voor duurzame ontwikkeling. Maar verder wil ik nu niet gaan. Vraagt u het aan WWF Nederland-voorzitter Wijers.''

Zowel hij als u was minister van Economische Zaken, het departement dat juist vóór gasboringen in de Waddenzee is.

,, Nou ja, als oud-premier oordeel ik liever niet over huidig kabinetsbeleid. Maar als WWF geven wij prioriteit aan de Waddenzee als natuurgebied. Ik ben blij dat dat bewustzijn nu kennelijk ook in meerderheid in de Tweede Kamer is doorgedrongen.''

Is het WWF een poedelprijs na het mislopen van posities bij de NAVO en de Europese Commissie?

,,Ach, wat moet ik daarmee? Het gaat om waar je je voor inzet. Deze functie is internationaal, belangrijk en zal veel tijd vergen. Ik zal ga me nu eerst grondig inwerken. Mijn hoogleraarschap wil ik aanhouden, een aantal andere actieve zaken zal ik moeten wegdoen. Het WWF is een krachtige, integere NGO en die weg ga ik ambitieus vervolgen.''

Niet bang voor flauwe grappen?

,,Ik ben zelden bang en zeker niet voor flauwe grappen.'