Nederlandse Unie

Naar aanleiding van het bericht `Top Nederlandse Unie niet fout' (NRC Handelsblad, 16 november), moge het volgende worden opgemerkt: De oprichting der Nederlandse Unie is vanuit goede vaderlandse gezindheid gedaan. Echter had het fout kunnen worden, indien de Duitse bezetting de Nederlandse Unie als `gesprekspartner' had aanvaard. Men zie naar het lot van de Joodse Raad, met de beste bedoelingen ingesteld, doch als werktuig van de vijand misbruikt omdat er geen weg terug meer was.

Dr. H. Colijn en prof.mr. B.M. Telders hebben het juist getaxeerd. Zij ontrieden terstond het streven der Unie: immers was men, zolang de bezetting voortduurde, niet vrij om te onderhandelen. Dit riep verontwaardigde reacties op, o.m. van de Volkskrant die stelde: Het gaat om een `adres van het Nederlandse Volk'. De vuurproef kwam in de zomer van 1941, na de Duitse aanval op Rusland. De Duitsers verlangden van de Unie medewerking tot oprichting van een Vrijwilligerslegioen voor het Oostfront. De Unie verklaarde hieraan niet te kunnen meewerken zo lang de oorlogstoestand tussen Nederland en Duitsland voortduurde. Als voor de Duitsers onnut geworden werd de Unie vervolgens verboden.