`Meer ruimte voor klachten binnen EU'

Neil Kinnock, vice-voorzitter van de Europese Commissie, wil dat het ambtenarenapparaat ,,toegankelijker'' wordt voor klachten van medewerkers. Daarmee kan kritiek van ambtenaren beter binnenskamers worden gehouden.

Om te voorkomen dat Europese ambtenaren zoals Paul van Buitenen zich tot `klokkenluiders' ontwikkelen door met hun vermoedens van fraude naar parlement of pers te lopen, zouden ze gemakkelijker moeten kunnen aankloppen bij de fraudebestrijdingsdienst Olaf. Medewerkers die door hun baas worden gedwarsboomd of onder druk worden gezet zouden elders met hun klachten terecht moeten kunnen. Wat dat `elders' is (Kinnock spreekt over een mogelijk `in house-system') weet de Eurocommissaris nog niet. Hij wil alleen ,,een werkbaar systeem'', zo schrijft hij, dat klokkenluiders fair behandelt.

Eén en ander blijkt uit de voorlopige plannen die Kinnock gisteren heeft gepresenteerd voor een nieuw personeelsbeleid en financieel beheer bij de Europese Commissie. Kinnock noemt in zijn document niet de mogelijkheid om de Europese ombudsman in te schakelen bij de behandeling van klachten door klokkenluiders. Dat voorstel werd onlangs gedaan door de Nederlandse PvdA-Europarlementariër Michiel van Hulten.

Voor disciplinaire maatregelen tegen ambtenaren die zich niet aan de regels houden moet volgens Kinnock een nieuwe regeling komen omdat de bestaande volgens hem verouderd en gebrekkig is. De Eurocommissaris wil onder anderen dat er een disciplinaire raad komt voor ambtenaren van alle Europese instellingen.

Kinnocks plannen behoren tot de hervormingen die voorzitter Prodi van de Europese Commissie bij zijn aantreden in september heeft aangekondigd. Daarbij behoort een ingrijpende wijziging van het personeelsbeleid bij de Commissie. Kinnock riskeert daarover stevige botsingen met de vakbonden van Europese ambtenaren. Hij wil contracten introduceren voor beperkte tijd voor gespecialiseerde hoge ambtenaren die van buiten de Commissie worden aangetrokken. Volgens de Eurocommissaris wordt tot nu toe bij de benoeming van leidinggevenden onvoldoende gelet op hun leidinggevende kwaliteiten. Hij wil dat hogere ambtenaren duidelijke taakomschrijvingen krijgen en op grond hiervan worden beoordeeld. Carrières zouden niet meer moeten verlopen op basis van het aantal dienstjaren. Wie uitblinkt moet kunnen rekenen op een snellere carrière. Wie onvoldoende presteert moet extra training krijgen of eventueel worden overgeplaatst.

De geplande reorganisatie valt vrijwel samen met onderhandelingen over een nieuwe salarisregeling voor de ambtenaren. De huidige regeling die voor tien jaar geldt, loopt eind volgend jaar af.