Jeltsin wijst kritiek over Tsjetsjenië af

De Russische president, Boris Jeltsin, heeft vandaag elke vorm van onderhandelingen met betrekking tot Tsjetsjenië en elke kritiek op de Russische houding van de hand gewezen.

Bij de opening van de top van de Organisatie voor Samenwerking en Veiligheid in Europa (OVSE), vanmorgen in Istanbul, trok Jeltsin fel van leer tegen ,,de zogenaamde objectieve critici van Rusland'' (hij doelde onder andere op de VS en de EU), die een politieke oplossing voor Tsjetsjenië bepleiten. ,,U hebt niet het recht om ons te kritiseren inzake Tsjetsjenië'', zei Jeltsin. De critici ,,begrijpen niet dat we eenvoudigweg een einde moeten maken aan de verspreiding van deze kanker, en voorkomen dat zijn uitzaaiingen zich over de wereld verspreiden.'' Volgens Jeltsin verwarren critici ,,vrede op lange termijn in Tsjetsjenië'' met ,,onderhandelingen met bandieten''.

Jeltsin onderstreepte het Russische verlangen om in Istanbul het Handvest voor de Europese veiligheid te ondertekenen. ,,Wij beschouwen het Handvest als een code voor eerlijke wederzijdse betrekkingen in het gebied van de OVSE'', zei hij. Vanmorgen bleek echter dat de delegaties het nog niet eens zijn over de uiteindelijke tekst, met name waar het bemoeienis met conflicten binnen een land betreft. De OVSE-voorzitter, de Noorse minister Knut Vollebaek, kondigde aan dat de ondertekening, die voor vandaag op de agenda stond, uitgesteld is tot morgen. De Franse president, Jacques Chirac, dreigde vanochtend niet te tekenen als nu al vaststaat dat het Handvest een dode letter blijft. Daarmee confronteerde hij impliciet Rusland met zijn verantwoordelijkheden jegens Tsjetsjenië. In zijn openingstoespraak toonde Vollebaek enig begrip voor het Russische standpunt inzake Tsjetsjenië. ,,Wij zijn allen vastbesloten om tegen terrorisme te vechten'', aldus de minister. Hij voegde daar echter onmiddellijk aan toe dat er sprake moet zijn van een antwoord dat ,,proportioneel'' is. Ook de Amerikaanse president, Clinton, toonde enig begrip voor het Russische optreden in Tsjetsjenië. ,,Rusland heeft niet alleen het recht maar ook de plicht om zijn grondgebied te verdedigen'', aldus Clinton. Maar hij wees het Russische argument af dat Tsjetsjenië een intern conflict is waar de buitenwereld zich niet mee moet bemoeien. ,,Ik geloof niet'', aldus Clinton, ,,dat er ooit een tijd zal komen (..) dat we in staat zullen zijn te zeggen dat we eenvoudigweg geen kritiek kunnen hebben op dit of dat omdat het binnen de territoriale grenzen van één enkele staat gebeurde''. Hij wil toegang voor hulpverleners tot het gebied en een vrije doorgang voor vluchtelingen. Ook wil Clinton een dialoog tussen de strijdende partijen.

Top van Tsjetsjeniëpagina 5