Afghaanse zoons in Nederland niet welkom, actie klas

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) weigert een Afghaanse familie de mogelijkheid hun elf- en veertienjarige zoons te laten overkomen voor gezinshereniging.

De Afghaanse familie is erkend als vluchteling, maar de IND wil het verzoek om gezinshereniging niet in behandeling nemen, omdat de familie in Nederland een tijdelijke status heeft gekregen.

De familie Sohbat vluchtte een kleine twee jaar geleden met drie kinderen naar Nederland. De twee zoons moesten achterblijven bij een tante, omdat er niet voldoende geld was om de `reisagent' te betalen voor de tocht van de hele familie. De in Kabul achtergebleven jongens vertrokken daarna naar Pakistan, waar zij nu in een door paters gerund pension verblijven.

Begin september vroeg de familie Sohbat gezinshereniging aan, maar na een kleine twee maanden berichtte de IND dat hun verzoek niet ontvankelijk was verklaard, omdat de familie een `voorlopige vergunning tot verblijf' heeft. Deze tijdelijke status geeft geen recht op gezinshereniging, aldus de IND. Er loopt nog een procedure voor een permanente vergunning.

De klasgenoten van dochter Salwa zijn een handtekeningenactie gestart uit protest tegen de beslissing van de immigratiedienst. Zij wijzen op het verdrag van de rechten van het kind, waarin staat dat kinderen het recht hebben bij hun ouders te wonen. ,,Wij vinden dat Nederland zich aan het verdrag moet houden en dat de twee jongens hier moeten komen'', aldus groep 8a van de Michaëlschool in een brief aan deze krant.

Ciska Veldman, coördinator van VluchtelingenWerk in Gemert: ,,Wij snappen best dat er regels zijn, maar dit is inhumaan. Die jongens en hun familie gaan er aan kapot.'' Morgen hopen de kinderen ,,ten minste vijfhonderd'' handtekeningen te kunnen aanbieden aan staatssecretaris Cohen (Justitie).