Werkloosheid daalt licht tot 211.000

Het aantal geregistreerde werklozen, gecorrigeerd voor seizoenseffecten, is in de periode augustus-oktober gemiddeld uitgekomen op 211.000. Dat is duizend mensen minder dan in de periode juli-september.

Dat blijkt uit vanmorgen vrijgegeven cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zonder correctie voor seizoensinvloeden was juist sprake van een stijging met tweeduizend werklozen tot 214.000. Het aantal mensen dat langer dan een jaar werkloos is daalde de afgelopen tweeënhalfjaar tot 100.000.

Het CBS stelt op basis van de niet-gecorrigeerde cijfers te vroeg is om van een stijgende trend te spreken. De werkloosheidscijfers zijn gebaseerd zijn op steekproefonderzoek en hebben daardoor een onnauwkeurigheidsmarge van 12.000.

,,Ook als volgende maand weer een stijging laat zien, gaan wij nog niet zeggen dat de werkloosheid toeneemt. Daar is een langere periode met een hogere stijging voor nodig'', aldus een woordvoerder van het CBS.

De tendens van de werkloosheid kan volgens het CBS het beste over een wat langere periode worden vastgesteld. Het aantal geregistreerde werklozen lag in de meest recente periode 54 duizend lager dan een jaar eerder.

Gemiddeld komt dit overeen met een daling van vier- tot vijfduizend werklozen per maand.