Volendam vindt op de valreep acht ton

Kort voor het verstrijken van het ultimatum van de KNVB heeft de Raad van Commissarissen bij FC Volendam het voortbestaan van de eerstedivisieclub weten te garanderen.

Namens de Raad van Commissarissen is voorzitter Henk Kras erin geslaagd de benodigde 800.000 gulden op tafel te leggen. Gisteravond had de Raad, die na het vertrek van het huidige bestuur orde op zaken tracht te stellen bij de profclub, bij diverse bedrijven slechts 645.000 gulden weten los te weken.

Namens de KNVB had directeur Arie van Eijden al overleg gevoerd met burgemeester IJsselmuiden van de gemeente Edam/Volendam over de sanering van de schulden van FC Volendam. Om aan zijn licentieverplichtingen te voldoen, diende de club vandaag bankgaranties tot een bedrag van 800.000 gulden te overleggen. Daarvan moet een huurschuld van 309.000 gulden te worden overgemaakt aan de gemeente. Pas als vandaag de Raad van Commissarissen ,,een substantieel bedrag'' van de achterstallige huurpenningen heeft overgemaakt aan de gemeente is Jan Tol, wethouder van Financiën, bereid het restant over meerdere termijnen uit te smeren.

Tot middernacht had de Raad van Commissarissen volgens voorzitter Henk Kras ,,een uiterst emotionele vergadering'' beleefd met alle geledingen van FC Volendam. Zijn eigen bedrijf was één van de geldschieters, die een bedrag van ruim zes ton bijeen bracht.

,,De steunbetuigingen aan het adres van FC Volendam, zowel binnen als buiten het dorp, waren hartverwarmend. Niemand wil het betaald voetbal in Volendam de nek omdraaien,'' zei Kras vanochtend.

Kras voerde een race tegen de klok om het gat in de begroting van ruim acht ton te dichten. Maandagnacht stelden de huidige bestuursleden onder leiding van voorzitter Ad Hoens hun functies ter beschikking, nadat de reeds eerder vertrokken vice-voorzitter Peter van de Rijt had opgebiecht valse handtekeningen te hebben gezet onder een fictief sponsorcontract met de firma Denksport.

Jan Tol, wethouder van Financiën in de gemeente Edam/Volendam, wachtte met spanning af of Kras slaagde in zijn missie.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is echter niet onomstreden. Op persoonlijke titel heeft de huidige wethouder voor Sportzaken, mevrouw Veerman-Tol zitting genomen in de Raad.

Veerman-Tol hangt als vertegenwoordiger van de politieke partij Volendam '80 een motie van wantrouwen boven het hoofd, die volgens haar CDA-collega van Financiën, Jan Tol, volgende week ,,zeker wordt aangenomen''.

Volgens Jan Tol heeft de wethouder van Sportzaken de gemeenteraad enkele maanden geleden voorgelogen over de wijziging van de statuten bij FC Volendam, die de toenmalige Raad van Toezicht in feite buitenspel zette. ,,Ik vraag me dan ook af of Veerman-Tol wel de juiste persoon is voor de Raad van Commissarissen.''

Volgens Jan Tol heeft wethouder Veerman-Tol haar geloofwaardigheid in de gemeenteraad verspeeld door de statuten van FC Volendam enkele maanden geleden zonder ruggespraak met haar collega's in de gemeenteraad te wijzigen. ,,Veerman-Tol vertelde mij dat slechts minieme wijzigingen waren aangebracht in de statuten'', zegt Jan Tol. ,,Toen ze eenmaal waren gepasseerd, ontdekte ik dat de Raad van Toezicht geen gezag meer had. Zij kon het handelen van het bestuur niet meer beïnvloeden en dat was precies wat de toenmalige bestuursleden wilden. Veerman-Tol heeft dus niet alleen gelogen, zij heeft tevens de gemeenteraad geschoffeerd. Als zij niet uit eigener beweging opstapt, zullen we haar daartoe dwingen.''

De vertrouwensbreuk tussen het CDA, dat 6 zetels bezet in de gemeenteraad van Edam/Volendam en Volendam '80 - met 7 zetels de grootste partij in het college - kan grote gevolgen hebben voor het voortbestaan van de betaalde voetbalclub FC Volendam.

,,Als Volendam '80 niet wil meewerken aan het vertrek van wethouder Veerman-Tol zou dat het einde van het huidige college kunnen betekenen'', legt Jan Tol uit. ,,Een nieuw college zou wellicht minder bereidheid kunnen tonen FC Volendam te steunen dan de huidige regeringspartijen in de gemeenteraad.''