Vermeend helpt boeren

Jongeren die het boerenbedrijf van hun ouders overnemen, krijgen volgend jaar toch geen grote aanslag voor het schenkingsrecht. Staatssecretaris Vermeend (Financiën) heeft dat aan de Tweede Kamer meegedeeld. De bedrijfsopvolgers betalen hun ouders vaak de waarde van de grond in verpachte staat (meestal zo'n 20.000 gulden per hectare), in plaats van de vrije marktwaarde (gemiddeld 80.000 gulden). De belastingdienst wilde over het verschil schenkingsrecht heffen. De agrarische jongerenorganisatie NAJK had zich sinds een jaar bij het ministerie van Financiën beklaagd.