Verlies van 30 miljoen bij Gom

De Gelderse ontwikkelingsmaatschappij (Gom) heeft over het boekjaar 1998 een verlies geleden van bijna 30 miljoen gulden. De provincie Gelderland, grootaandeelhouder, wacht op de uitkomsten van een eerder ingesteld onderzoek voor er een besluit genomen wordt over al dan niet ingrijpen bij het bedrijf.

Het verlies van de Gom is voor een belangrijk deel te wijten aan de gang van zaken rond Sanadome, een zwaar-verliesgevend kuurcentrum in Nijmegen. Het centrum werd vorige week uiteindelijk verkocht aan het Valkenburgse bedrijf TDC, onder andere eigenaar van het kuuroord Thermae 2000. In plaats van goodwill te betalen eiste – en kreeg – TDC een `badwill' van zo'n 8 miljoen gulden. Om het Sanadome-verlies te dekken moet de Gom een lening afsluiten van 10 miljoen gulden. In totaal verliest de ontwikkelingsmaatschappij 14 miljoen gulden op het kuurcentrum.

De jaarcijfers werden gisteravond bekendgemaakt tijdens een vergadering van de provinciale statencommissie Economische Zaken. Daar ergerden veel partijen er zich aan dat de Gom jarenlang een ,,veel te rooskleurig beeld'' van de eigen financiële situatie heeft geschetst.

Er was ook kritiek op de personeelslasten van 5,3 miljoen gulden, omgerekend gemiddeld 127.000 gulden per werknemer. Veel te hoog, zo werd geoordeeld. Tijdens de vergadering gaf verantwoordelijk gedeputeerde J. Boxem toe dat de controle op de financiële verslaglegging in het verleden tekort geschoten is. Dat zou nu verbeterd zijn.

Het verlies over 1998 bedraagt in totaal 29,5 miljoen gulden, tegen een winst van 800.000 gulden in 1997. Het eigen vermogen halveerde van 59,3 naar 29,8 miljoen gulden. Behalve de 14 miljoen gulden voor Sanadome heeft de Gom onder andere 8 miljoen gulden uitgetrokken voor het afwikkelen van vier participaties. Volgens directeur L. Bousardt van de Gom is zijn bedrijf ,,gezond'' wat betreft solvabiliteit en balans. ,,Mede vanwege Sanadome hebben we een probleem met de liquiditeit.''

Bousardt is van mening dat er de afgelopen maanden veel is verbeterd bij de Gom. ,,We zijn heel duidelijk met een professionaliseringsslag bezig.'' Hij wilde niets zeggen over de onderzoeken van twee accountantsbureaus naar mogelijke onregelmatigheden in de jaarrekening 1998.