Sociale dienst niet millenniumproof

Het computersysteem van de Amsterdamse sociale dienst dreigt op oudejaarsdag honderd jaar vooruit te springen. Ieder gegeven dat op 31 december wordt ingevoerd doet het hele systeem naar 31 december 2099 springen. Het probleem doet zich alleen op de laatste dag van de eeuw voor. Medewerkers van de sociale dienst die op 31 december werken, mogen absoluut geen gebruik maken van de computers. Als dit wel gebeurt worden alle betalingen pas over honderd jaar verricht en alle klanten honderd jaar ouder worden. (ANP)