Sloop van flats geeft bewoners Bijlmer vertrouwen terug

Voor een geslaagde ,,metamorfose'' wil Amsterdam 7.100 flats in de verloederde Bijlmer vervangen door laagbouw.

Amsterdam Zuidoost krijgt een `Bijlmermuseum. Als over zeven jaar 7.100 flats zijn vervangen door lage nieuwbouw zullen alleen nog een stuk of vijf flats herinneren aan de idealen van destijds: hoge flats in een autovrij park. Uit een recent onderzoek onder bewoners van de flats blijkt dat zeventig procent wil verhuizen naar laagbouw. Voor de minderheid die de voorkeur geeft aan hoogbouw, zullen een paar flats overeind blijven.

In 1992 besloot het stadsdeel Zuidoost tot een grootscheepse renovatie van de Bijlmermeer. De Bijlmer stond bekend als een onveilige buurt vol junks en werklozen waar bewoners alleen wonen omdat ze nergens anders een huis kunnen krijgen. Op de metrostations en in de parkeergarages onder de flats kon je maar beter niet komen. Om aan dit imago een einde te maken moest een kwart van de flats worden gesloopt en de overige flatwoningen ingrijpend gerenoveerd. Maar gisteren maakte de deelraad bekend dat de vraag naar flatwoningen in de toekomst minimaal zal blijven. Om massale leegstand te voorkomen moeten 7.100 flats worden gesloopt.

Volgens de nieuwe plannen zal in 2007 nog maar eenderde van de woningen flats zijn. En in tegenstelling tot de honderd procent sociale huurwoningen van zes jaar geleden, zal de helft van het woningbestand dan uit koopwoningen bestaan. Van alle nieuwbouw zal nog maar dertig procent in de sociale huursector zitten, veertig procent bestaat uit koopwoningen in het middensegment (tot 300.000 gulden) en dertig procent van de koopwoningen behoort tot de vrije koopsector. De plannen zijn gezamenlijk gemaakt door de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost, Woningstichting Patrimonium/Nieuw Amsterdam en het Centraal Fonds Volkshuisvesting.

Volgens de directeur van het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer R. Leferink is er onder de bewoners ,,enorm veel vertrouwen in de toekomst van de buurt''. Koopwoningen in de F-buurt zijn volgens hem bij de inschrijving negen keer overtekend. Een nieuwbouwwoning aan de Bijlmerdreef die twee jaar geleden 190.000 gulden kostte, is inmiddels 370.000 gulden waard.

Zes jaar geleden maakte het besluit te slopen veel emoties los bij bewoners en deelraadsleden. Uit een enquête bleek dat 81 procent van de bewoners van de flat Gerenstein tegen sloop was.

Maar inmiddels lijken zowel bewoners als politici vertrouwen te hebben in de renovatie van de Bijlmer. Bijlmerbewoners hebben een voorrangspositie bij de huur en koop van nieuwe woningen. De sociale huurwoningen zijn bijna allemaal toegewezen aan bewoners uit de Bijlmer. Vijftig procent van de nieuwe koopwoningen wordt gekocht door bewoners uit de flats. In de nieuwbouwwijk het Gulden Kruis is zelfs zeventig procent van de bewoners afkomstig uit de flats.

Ondanks de vele veranderingen in de Bijlmer voelen de bewoners zich nog steeds onveilig tussen de flats. De overlast van drugsverslaafden is in de Bijlmer groter dan in de rest van Amsterdam. De aanpak van het zwerfvuil is nog altijd niet voldoende.

Met de nieuwe voorstellen komen de saneringskosten van de Bijlmer uit op ruim 700 miljoen gulden. Dat is 170 miljoen gulden meer dan aanvankelijk was begroot. Het stadsdeel rekent op een bijdrage uit het Centraal Fonds Volkshuisvesting. De voorstellen worden in de komende maanden voorgelegd aan de bewoners van de Bijlmer. Begin volgend jaar komen de plannen in de deelraad aan de orde.