Opvang in ex-politiepost

De omstreden opvang van thuis- en daklozen en drugsverslaafden in het voormalig politiebureau in Heerlen-Zuid gaat door. Buurtbewoners zijn teleurgesteld.

Een grote meerderheid van de Heerlense gemeenteraad stemde gisteravond in met het voorstel van B en W om in een voormalig politiebureau in het zuiden van de stad een opvangcentrum te vestigen voor thuis- en daklozen en verslaafden aan drugs.

De Heerlense raad nam het besluit ondanks protesten uit de wijken rond het politiebureau. Eerder hadden bewoners getracht het voormalige politiebureau te kopen om de vestiging van een opvangcentrum te voorkomen.

,,Er is een noodsituatie. We zullen moeten handelen'', zo vatte wethouder R. Seijben (D66/verslavingszorg) vlak voor de stemming over het voorstel de stand van zaken samen. De drugsverslaafden dreigen op straat te komen staan omdat het opvang- en adviescentrum van het consultatiebureau voor alcohol en drugs gesloten wordt.

De gemeenteraad stemde (27 voor, negen tegen) in met de vestiging van twee nieuwe dagopvangcentra. Een centrum voor 20 tot 25 verslaafden komt in het voormalige politiebureau in Heerlen-Zuid. In beide centra kunnen junks onder medisch toezicht gebruiken, wordt methadon verstrekt en is hulpverlening aanwezig. In het politiebureau komen bovendien kantoren van hulpverleners en een slaaphuis voor veertig junks.

Het besluit gisteravond moet een eerste zijn in een reeks van besluiten om de verslaafdenopvang en -zorg over heel zuid-oost-Limburg te verspreiden. Dat moet de overlast in en rond het station in Heerlen verminderen. Politiek Heerlen verwacht steun van omliggende gemeenten. Ook die moeten verslaafden hulp en onderdak gaan bieden. ,,Iedereen in de regio is ervan doordrongen dat de situatie in Heerlen moet veranderen'', aldus wethouder Seijben.

Heerlen heeft in vergelijking met steden van gelijke omvang (ongeveer 95.000 inwoners) te maken met veel meer problemen met dak- en thuislozen en verslaafden. De omvang van de problemen in Heerlen is vergelijkbaar met die van Rotterdam. Voor extra overlast zorgt een groep van zo'n dertig verslaafden met psychiatrische stoornissen. Voor de opvang van deze categorie heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inmiddels hulp aangeboden. Het centrum voor verslavingszorg Welland in Heerlen krijgt veertien bedden extra. Een groep van 75 Heerlense verslaafden kan bovendien vanaf de jaarwisseling meedoen aan het landelijk experiment heroïneverstrekking.

Het proces van verloedering dat enkele wijken en een deel van het centrum van Heerlen in de afgelopen jaren heeft getroffen, ging tot nu toe voorbij aan Bekkerveld en Aarveld die protesteren tegen de verslaafdenopvang in het voormalige politiebureau. ,,Maar er is ook nog zoiets als solidariteit'', hield fractievoorzitter R. de Wit van de Socialistische Partij de wijkbewoners tijdens de vergadering voor.

,,Ik ga nooit meer stemmen, echt nooit meer'', zei een inwoonster van Bekkerveld, die na afloop van de raadsvergadering met honderd andere inwoners teleurgesteld de publieke tribune verliet.