Mutaties Reed Elsevier

Bij Reed Elsevier is H. Spruijt op 15 november afgetreden als lid van de raad van bestuur van Elsevier en als directeur van Reed Elsevier. Hij wordt als bestuurslid bij Elsevier opgevolgd door D.J. Haank, die tevens is benoemd tot directeur bij Reed Elsevier en Reed International. De aandeelhouders moeten de benoemingen nog goedkeuren.