Kok: behoefte aan `reflectie' op nut van privatisering

Premier Kok erkent de noodzaak van ,,nadere reflectie'' op het nut van privatisering van overheidstaken. Hij zei dit vanochtend bij de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer. Kok meent ,,dat niet op de automatische piloot'' moeten worden doorgegaan met marktwerking en privatisering. Kok hield een pleidooi voor een genuanceerd debat over de vraag: ,,Wat wilden we, waar zijn we terechtgekomen en waar willen we naartoe''. Hij onderstreepte echter dat er geen sprake van kan zijn om de operaties op het gebied van privatisering en marktwerking stil te leggen, zoals de PvdA gisteren bepleitte. Ook de fracties van D66, CDA en GroenLinks plaatsen vraagtekens bij het nut verdere privatisering.