Kamer: beter les voor allochtonen

De Tweede Kamer wil leraren op scholen met veel allochtone leerlingen beter op hun baan voorbereiden. Een ruime meerderheid stemde gisteren in met een voorstel van het CDA een specialisatie binnen de leraren-opleiding aan hogescholen te ontwikkelen voor onderwijs aan buitenlandse kinderen.