Geen nieuw bod Spoorwegen op exploitatie HSL

De Nederlandse Spoorwegen gaan niet in op het voorstel van minister Netelenbos (Verkeer) om uiterlijk morgenmiddag een nieuw bod in te dienen voor de exploitatie van de HSL-Zuid. Ook de optie om samen met een door Netelenbos aan te wijzen partner de trein tussen Amsterdam en de Belgische grens te exploiteren, wijzen de NS af.

Het besluit van de NS geeft Netelenbos de mogelijkheid om nu via een openbare aanbesteding op dit traject zelf een aanbieder van de hogesnelheidstrein te selecteren. De Tweede Kamer heeft al eerder laten weten zich ernstig zorgen te maken over een dergelijk scenario.

De Tweede Kamer voert vanmiddag een debat met minister Netelenbos over de aanbesteding. Politici van onder andere de PvdA en GroenLinks zijn bang dat de NS niet kan voortbestaan wanneer een buitenlandse partij het recht krijgt om op het HSL-traject binnen Nederland te rijden. In een vandaag aan Netelenbos verzonden brief blijft NS-topman R. den Besten bij zijn standpunt dat de NS een goed bod heeft gedaan voor de HSL-Zuid. De kritiek van de minister en de zogeheten Commissie van Wijzen berust volgens Den Besten op onjuistheden en misverstanden. Zo vragen de Spoorwegen volgens hem niet om extra investeringen in infrastructuur, leggen de NS geen claim op het zogeheten binnenlandse kernnet en omvat het exploitatievoorstel niet de HSL-Oost (Amsterdam richting Duitsland) en de Hanzelijn (richting Noord-Nederland). Den Besten erkent wel dat het voorstel van de NS voor de HSL-Zuid – tegen de instructies in – ook het treinvervoer via die lijn op buitenlands grondgebied omvat. Volgens de NS-topman werd er echter wel degelijk ruimte geboden voor verderstrekkende voorstellen.

In zijn brief, mede ondertekend door president-commissaris en oud-Philips-topman J. Timmer, stelt Den Besten dat Netelenbos nu zelf over de volgende stap moet beslissen. ,,Het ligt niet op onze weg om een keuze te maken voor een openbare aanbesteding. Mocht u daartoe besluiten dan gaan wij ervan uit dat u zorg draagt voor reciprociteit en ook in andere opzichten faire behandeling van NS.'' In veel Europese landen is het niet of nauwelijks toegestaan dat buitenlandse partijen op het spoor rijden.