`Brussel' trekt ten strijde tegen roken

De Europese Commissie trekt ten strijde tegen het roken. Zij wil dat op de verpakking van tabaksproducten veel opvallender dan nu het geval is wordt gewaarschuwd tegen het gevaar van roken. De waarschuwing zou in grote zwarte letters tegen een zwart omrande witte achtergrond moeten komen. Bovendien zouden wettelijke maxima vastgesteld moeten worden van teer, nicotine en koolmonoxyde die tabak mag bevatten.

De Commissie heeft een Europese richtlijn (wet) voorgesteld waarin tabaksproducenten verplicht wordt de hoeveelheden teer, nicotine en koolmonoxyde zeer duidelijk op verpakkingen te vermelden. Ook moeten zij aangeven hoeveel andere stoffen er aan tabaksproducten zijn toegevoegd.

,,Tabak doodt'', zei Eurocommissaris Byrne (Consumentenzaken) gisteren bij de presentatie van de ontwerp richtlijn. Als de vijftien lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement ermee instemmen, kunnen de maatregelen met ingang van 1 januari 2004 van kracht worden. Met de nieuwe voorstellen probeert de Commissie nog voordat de in 1998 aangenomen wetgeving tegen tabaksreclame van kracht is geworden, met nieuwe maatregelen het roken tegen te gaan.

In 1998 werd de EU het eens over een verbod tegen tabaksreclame met ingang van 1 oktober 2006. Tabaksproducenten zijn tegen dit verbod in beroep gegaan bij het Europese Hof van Justitie. De tabaksproducenten kondigden gisteren dadelijk aan te zullen lobbyen voor minder strenge maatregelen dan de Commissie gisteren heeft voorgesteld. Ze zeggen dat een derde van de volwassen Europeanen wil roken. Die moeten volgens de producenten tabaksproducten kunnen kopen. Bovendien pleiten ze voor de werkgelegenheid van 1 miljoen mensen die met de productie en verkoop gemoeid zou zijn.

Eurocommissaris Byrne wil dat de maximale hoeveelheid teer in sigaretten wordt teruggebracht van 12 naar 10 milligram. Een sigaret zou maximaal 1 milligram nicotine mogen bevatten en 10 milligram koolmonoxyde. Hij wil bovendien dat de EU-lidstaten het huidige gebruik van de termen ,,light'' en ,,mild'' op pakjes sigaretten verbieden. Deze woorden geven volgens Byrne de consument ten onrechte de indruk dat de betreffende sigaretten minder gevaarlijk zijn voor de gezondheid.