Breuk dreigt in overleg 'TOPS' over Schiphol

Milieu- en bewonersorganisaties overwegen de gesprekken in het Tijdelijk Overleg Platform Schiphol (TOPS) stop te zetten, omdat het kabinet te onduidelijk is in het formuleren van nieuwe milieunormen voor Schiphol. Dat hebben de organisaties (Milieudefensie, Natuur en Milieu, Milieufederatie Noord Holland en het Platform Leefmilieu Regio Schiphol) in een brief aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) gemeld.

Volgens de organisaties blijkt uit voorlopige plannen van Netelenbos dat Schiphol de gelegenheid krijgt om meer geluidsoverlast te veroorzaken. Bovendien komen er, tegen de afspraak in, meer nieuwe huizen in de geluidszone te liggen. Ze wijzen er verder op dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarin staat dat de veiligheidssituatie rond Schiphol niet zal verslechteren. Met de huidige groeiplannen gebeurt dat volgens de organisaties wel.

In het TOPS, dat op verzoek van Netelenbos de minister adviseert, zijn luchtvaartsector, milieubeweging en enkele maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd. TOPS is momenteel bezig met het opstellen van een advies over nieuwe milieunormen na 2003. Het kabinet wil daar echter op 17 december reeds een besluit over nemen en zou volgens de milieubeweging niet willen wachten op het TOPS-advies.

TOPS-voorzitter H. van der Vlist wil inhoudelijk niet reageren op de kritiek van de milieubeweging. Wel noemt hij de aanstaande kabinetsbeslissing ,,een zorgpunt'' omdat TOPS buitenspel dreigt te worden gezet. ,,Het poldermodel, dat we allemaal zo prijzen, gaat natuurlijk wel uit van enige relatie tussen advies en besluit'', aldus Van der Vlist. Eind deze week komt het voltallige TOPS weer bij elkaar. Bij die gelegenheid wil Van der Vlist de bezwaren van de milieubeweging bespreken.

Een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat zegt dat het TOPS-advies wel degelijk serieus genomen wordt. ,,Het kan ook na het kabinetsbesluit, net als het oordeel van de Tweede Kamer, een rol spelen.''