Aftrekpost voor duurzaam boeren

Niet alleen biologische boeren, maar alle landbouwers die duurzaam produceren komen volgend jaar in aanmerking voor de duurzame-ondernemersaftrek. De Tweede Kamer heeft daartoe gisteren een motie van de VVD, D66, SGP en CDA aangenomen.

De Kamer meent dat duurzame landbouw meer is dan biologische landbouw. De eis wordt nu dat een product een certificaat heeft van de stichting Milieukeur of een gelijkwaardige instantie. Voor volgend jaar is 20 miljoen gulden beschikbaar. De jaren erna meer. Dit geld is afkomstig van de hogere BTW op onder meer bestrijdingsmiddelen. (ANP)