Werk in onderwijs en zorg veroorzaakt meeste stress

. Het onderwijs en de gezondheidszorg zijn de sectoren waarin werknemers de meeste stress ervaren. Dat komt niet doordat ze meer of harder moeten werken dan werknemers in andere sectoren. Met name in het onderwijs wordt meer dan in andere sectoren gepiekerd, klagen werknemers over slechte relaties met hun collega's, over emotionele belasting en over te weinig plezier in het werk.

Dit blijkt uit een onderzoek dat de Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft uitgevoerd op gegevens van circa zeventigduizend werknemers. De resultaten zijn gisteren in de vorm van het rapport Werkstress in Beeld aangeboden aan staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Wat betreft ervaren werktempo en werkhoeveelheid troffen de onderzoekers slechts geringe verschillen aan tussen sectoren. Een verklaring die zij daarvoor opperen is dat het werk in verschillende sectoren steeds meer op elkaar gaat lijken: steeds meer mensen hebben het vergaren en verwerken van informatie of het werken met of voor mensen als hun hoofdtaak. Grote verschillen tussen sectoren werden wel aangetroffen bij andere aspecten van stress, zoals emotionele belasting, herstelbehoefte, piekeren en toekomstonzekerheid.

De onderzoekers schetsen een tweedeling op de arbeidsmarkt. Enerzijds veelzijdig werk met veel regelmogelijkheden, maar met hoge werkdruk en arbeidsgerelateerde spanning. Anderzijds inhoudelijk beperkt, fysiek zwaar werk met weinig regelmogelijkheden, maar met minder werkdruk en arbeidsgerelateerde spanning.

Ook verschilt de ervaren stress in het werk naar persoonskenmerken. Zo blijkt toekomstonzekerheid vooral voor te komen bij werknemers in lagere functies. Piekeren neemt toe met de leeftijd én met het opleidingsniveau. Hoog opgeleide vrouwen boven de 45 jaar blijken extreem veel te piekeren. De werkdruk is het hoogste bij 45 tot 55-jarigen. Bij hoger opgeleiden ervaren 25 tot 34-jarigen ook reeds een grote werkdruk.