VS en IOC praten over dope

De Amerikaan Barry McCaffrey, medewerker op het Witte Huis en adviseur van president Clinton, accepteert de uitnodiging van IOC-voorzitter Antonio Samaranch om zijn standpunten over drugs- en dopingbeleid te verdedigen tegenover de leden van het Internationaal Olympisch Comité. McCaffrey had zich eerder negatief uitgelaten over het anti-dopingbureau WADA dat vorige week door het IOC is opgericht. De Verenigde Staten hebben geen zitting in het WADA.

McCaffrey wil de invloed van het IOC op het WADA beteugelen. Hij is ,,voorzichtig optimistisch'' over een grotere onafhankelijkheid van de WADA. Het bureau in Lausanne wordt geleid door de Canadees Richard Pound, vice-voorzitter van het IOC. Als het WADA op een andere manier wordt opgezet, zijn de Verenigde Staten bereid financiële steun toe te zeggen, luidde de verklaring van de Amerikaanse drugs- en dopingbestrijder.

McCaffrey kreeg gisteren tijdens een internationale dopingconferentie in Sydney forse kritiek van sportministers uit 26 landen. Zij pleitten voor een gezamenlijk, wereldwijd dopingbeleid. Volgens de ministers is de oprichting van het WADA daartoe een uitstekend initiatief. McCaffrey was het hiermee niet eens. ,,Wij hebben geen enkele stem in het kapittel. Hoe kunnen wij dit bureau onafhankelijk noemen als de voorzitter al is gekozen voor de eerste vergadering van de directie'', verwees hij naar de aanstelling van Pound.

Kevan Gosper, evenals Pound vice-voorzitter van het IOC, benadrukte vanmorgen in Sydney dat het WADA een onafhankelijke status heeft. ,,De samenstelling van het stichtingsbestuur staat hiervoor garant'', meende Gosper. ,,Het IOC controleert de sportwereld niet, maar coördineert de sportwereld.'' Een van de leden in het WADA is de Nederlandse IOC'er Hein Verbruggen, die als voorzitter van de internationale wielrenunie (UCI) veel met doping te maken heeft.

John Coates, de voorzitter van het Australisch Olympisch Comité, sprak gisteren vol walging over de uitlatingen van McCaffrey. ,,De buitengewoon zwakke positie van de Verenigde Staten in de strijd tegen doping in de sport geeft het land geen enkel recht op een leidende rol op dit gebied.''

Amanda Vanstone, de Australische minister van immigratie die voorzitter is van het congres in Sydney, stelde voor elke op doping betrapte sporter twee jaar te schorsen. Vanstone was van mening dat de laboratoria die de dopingtesten uitvoeren niet langer door het IOC moeten worden erkend maar door een onafhankelijke autoriteit.

De Australische sportminister Jackie Kelly stelde gisteren ongeveer twee miljoen gulden ter beschikking voor speciale bloedtesten die tijdens de Olympische Spelen het gebruik van het eiwithormoon EPO moeten aantonen. Overigens is EPO nog steeds niet op te sporen in het bloed. Sommige sportbonden houden gezondheidscontroles en geven een startverbod aan sporters bij wie de hematocrietwaarde van het bloed boven de vijftig procent (wielrenners) of 52 procent (skiërs) is gestegen. Minister Kelly hield gisteren vol dat EPO spoedig is op te sporen in het bloed. ,,De wetenschappelijke basis is er'', sprak zij tijdens het dopingcongres.

In Brussel heeft Alexandre de Merode, voorzitter van de medische commissie van het IOC, gisteren een dopingrapport overhandigd aan Philippe Busquin, Europees commissaris voor wetenschapsbeleid. In het rapport wordt gepleit voor harmonisering van methoden en maatregelen tegen doping. De Merode had ook kritiek op McCaffrey. ,,In Amerika zijn professionele sporten waar nooit op doping wordt gecontroleerd. Laat hij eerst zijn eigen huis een schoonmaakbeurt geven'', sprak De Merode gisteren in Brussel.