Vrije inkoop van energie al in 2003

Iedere Nederlander kan uiterlijk in 2003 vrijuit zijn leverancier van stroom en gas kiezen. Om duurzame energie te bevorderen wil minister Jorritsma gemeenten verplichten windmolenparken aan te leggen.

Dat staat in het Energierapport dat de minister van Economische Zaken gistermiddag heeft gepresenteerd. Aanvankelijk zou de energiemarkt voor `kleinverbruikers', zoals kleine bedrijven en huishoudens, pas over acht jaar geliberaliseerd worden. Grootverbruikers hebben inmiddels al vrije keuze van leverancier.

Jorritsma laat nu onderzoeken of versnelde liberalisering mogelijk is. In de dit jaar van kracht geworden Elektriciteitswet is opgenomen dat huishoudens in 2007 keuzevrijheid krijgen op de elektriciteitsmarkt. Voor kleinere bedrijven geldt 2002 als streefjaar. Ook de Gaswet, die het parlement nog moet behandelen, noemt deze termijnen. De minister vindt dat huishoudens en kleine bedrijven eerder moeten kunnen profiteren ,,van de voordelen van een vrije markt''.

Als het onderzoek positief uitvalt, wil Jorritsma de wetten wijzigen. Ze komt met versnelling van de liberalisering tegemoet aan de wensen van de Consumentenbond en het bedrijfsleven. De Gasunie en de energiedistributiebedrijven zijn tegen een versnelling, omdat lopende contracten dan moeten worden opengebroken.

,,De vrijmaking van de stroommarkt is een zeer dynamisch proces. Europees gezien lopen we daarin intussen niet meer voorop'', aldus Jorritsma. In Duitsland kunnen alle stroomverbruikers hun stroom al vrij inkopen. Volgens Jorritsma is daar de strijd om de kleinverbruiker inmiddels losgebarsten, met prijsdalingen tot twintig procent als gevolg. Volgens haar is dat ook voor Nederland haalbaar. ,,Ik ken geen enkel voorbeeld van een bedrijf dat voor de liberalisering efficiënter werkte dan daarna'', zei de minister.

Jorritsma had bij de behandeling van de Elektriciteitswet vorig jaar al laten doorschemeren voor een versneld openen van de markt te zijn. Het onderzoek naar versnelde liberalisering is uiterlijk begin 2000 klaar.

Als de liberalisering wordt versneld, is het ook zaak dat de markt voor duurzame energie (niet afkomstig van fossiele brandstoffen) versneld wordt vrijgegeven. Jorritsma stelde gisteren dat de vraag naar duurzame energie de afgelopen jaren sterk is gegroeid, maar dat het aanbod tekortschiet. De minister wil daarom locaties voor grootschalige windparken aanwijzen, in overleg met provincies en gemeenten. Deze parken, die meer dan vijftig megawatt stroom moeten opbrengen, kunnen ook in zee worden aangelegd.

Daarnaast wil de minister gemeenten dwingen in hun bestemmings- en streekplannen ruimte te maken voor kleinschalige windparken. De vergunning die nu nog nodig is om duurzame energie te produceren komt te vervallen.