Personalia

De Noor T.R. Gulliksen (59) volgt per 1 februari 2000 commissioner J. van Boven op als commandant (landelijk leider) van het Leger des Heils in Nederland. Van Boven, die deze functie sinds 1992 bekleedde, treedt af omdat hij met pensioen gaat.