Passages rapport

Letterlijke citaten uit het VN-rapport over Srebrenica:

Het is waar dat het Nederlandse bataljon (in Srebrenica) niet genoeg deed om diegenen te beschermen die hun toevlucht zochten op hun compound. Tegelijkertijd moet worden erkend dat de 150 militairen van het Nederlandse bataljon licht bewapend waren, in onverdedigbare posities zaten en tegenover 2.000 Serviërs stonden, die dichterbij kwamen met steun van pantserwagens en artillerie.

Met wijsheid achteraf kan men zien dat veel van de fouten die de Verenigde Naties maakten voortvloeiden uit één, ongetwijfeld goedbedoelde, opzet: we probeerden de vrede te handhaven en de regels van vredeshandhaving toe te passen toen de vrede niet was te handhaven.

Er is een rol voor vredeshandhaving – een belangrijke rol in een door conflicten verscheurde wereld – en er is zelfs een rol voor beschermde gebieden en veilige havens in bepaalde situaties. Maar het handhaven van de vrede en het voeren van oorlog zijn verschillende activiteiten die niet gemengd behoren te worden.

De voornaamste les van Srebrenica is dat een weloverwogen en systematische poging om een heel volk te terroriseren, te verdrijven en te vermoorden moet worden bestreden met alle mogelijke middelen en met de politieke wil het beleid door te voeren tot in

zijn uiterste consequentie.

Door fouten, verkeerde beoordelingen en een onvermogen de omvang te onderkennen van het kwaad waarmee we werden geconfronteerd, leverden we niet onze bijdrage aan de redding van het volk van Srebrenica van de Servische massamoord.

Achteraf gezien was het een verkeerde beslissing van ons om herhaaldelijk in het openbaar te verklaren dat we geen luchtaanvallen tegen de Serviërs wilden uitvoeren, behalve als laatste redmiddel.

Rapport via: www.nrc.nl