Oppositie eist snelle uitspraak over Waddenzee

De oppositie in de Tweede Kamer neemt er geen genoegen mee dat het kabinet pas begin december een oordeel geeft over de wens van de Kamer af te zien van `mijnbouwactiviteiten' in de Waddenzee. Het CDA en GroenLinks zouden hierover vanmiddag het debat van vorige week met het kabinet heropenen. Een PvdA-motie die oproept af te zien van `mijnbouwactiviteiten' in de Waddenzee kan rekenen op de steun van alle fracties, behalve de VVD.