OESO: groei in de wereld trekt fors aan

De economische groei zal wereldwijd volgend jaar flink aantrekken tot 3,5 procent. De industrielanden groeien met 2,9 procent. De Amerikaanse centrale banken zullen hun monetaire beleid moeten verkrappen.

Dit schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in de halfjaarlijkse Economic Outlook waarvan een voorlopige versie vanmiddag is vrijgegeven. De OESO is met name positief over de eurozone, de gezamenlijke economie van de elf landen die de euro hebben ingevoerd. Omdat de euro-economie nog onder zijn capaciteit presteert, kan het gebied `voor enige tijd' een groei van tegen de drie procent doormaken zonder dat er inflatiedruk van betekenis optreedt, alsdus de OESO. Dit impliceert dat de Europese centrale Bank kan wachten met verdere verhogingen van de rente. Met name in Duitsland en Italië vindt een flink herstel plaats. In de projecties van de OESO groeit de euro-economie de eerstevolgende twee jaar met 2,8 procent.

Ook wat Japan betreft voorziet de OESO een betere ontwikkeling dan een half jaar terug werd gedacht. De Japanse economie zal de eerstvolgende twee jaar met 1,4 procent groeien. De OESO beveelt Japan aan door te gaan met het huidige soepele monetaire beleid.

Voor de VS ziet de OESO Een terugval van de huidige economische groei van 3,8 procent naar 3,1 procent volgend jaar en 2,3 procent in 2001. Omdat de inflatie in de VS oploopt naar 2,5 procent over twee jaar, beveelt de OESO aan dat de rente wordt verhoogd, van de huidige 5,25 procent naar 6,5 procent in de loop van drie jaar. Vanavond vergaderen de Amerikaanse centrale banken over het rentebeleid.

Voor Nederland voorziet de OESO, na een economische groei van 3 procent dit jaar, een groei van 2,7 procent in het jaar 2000 en 2,6 procent in 2001. De lichte vertraging komt door minder snel stijgende consumptieve bestedingen. Die nemen af omdat het effect van de gestegen huizenprijzen op de bestedingen langzamerhand zal afnemen. De OESO ziet weinig gevaar voor oververhitting, zij het dat de inflatie wel toeneemt tot 2,4 procent volgend jaar en er krapte blijft op de arbeidsmarkt. Met name beleid gericht op minder geschoolde en oudere werknemers moet die krapte helpen verminderen.