Kapitein Westerling

Uit welke documentatie van Pentagon en/of State Department blijkt dat de (onder)kapitein Westerling door de VS zou zijn geraadpleegd over de oorlogvoering in Vietnam? Waar heeft de heer L.A. Westerling uit Meer, België, zijn wijsheid vandaan?

De Amerikaanse regering was uitermate kritisch ten opzichte van het Indonesiëbeleid van Nederland. De militaire operaties van december 1948 hebben geleid tot een crisis in de Nederlands-Amerikaanse verhoudingen. Er ontstond een anti-Nederlandse stemming in het Congres en er werd gedreigd met intrekking van de Marshallhulp.

Het moorddadige optreden van Raymond Westerling in Zuid-Celebes en de moordaanslag op de kazerne van de Siliwangi-divisie in Bandoeng in januari 1950 zijn in volstrekte tegenspraak met de humanitaire opvattingen die hem nu opeens worden toegedicht.