INTERNET IN KAART

Het internet bestaat uit servers (krachtige computers met veel opslagcapaciteit die websites en nieuwsgroep-archieven herbergen en ook het email-verkeer afhandelen) en clients (de computers waarmee particulieren en bedrijven op genoemde servers inloggen). Om al dat dataverkeer in goede banen te leiden spelen routers en switches de rol van verkeerspleinen en verkeerspolitie.

Omdat er steeds meer websites komen neemt het aantal servers gestaag toe. Maar omdat er vaak duizenden computers op een server aangesloten zijn (zoals de abonnees van een internetprovider) groeit het aantal clients nog sneller. Maar niemand kent de omvang van deze groei, want er bestaat geen overkoepelende organisatie die het internet beheert. Er is zelfs geen overeenstemming over hoe je dat zou moeten meten. Er zijn tal van interpretaties en methoden en voor allemaal is iets te zeggen.

Zo meet Network Wizards ieder half jaar het aantal op Internet aangesloten hosts (computers die informatie aanbieden of ophalen, gedefinieerd door een vast of tijdelijk ip-nummer als 123.45.678.90). Je kunt ook domeinen tellen zoals Domain Survey doet en er daarvan in juli 1999 maar liefst 56,2 miljoen telde (een domein is een aan een ip-nummer gekoppeld adres met letters zoals www.nrc.nl, bedoeld om websites gemakkelijker terug te vinden) – een toename van bijna 13 miljoen ten opzichte van januari dit jaar.

Meer hosts betekent ook meer dataverkeer dat via Internet rond de wereld stroomt. Bijgaande afbeelding brengt dit dataverkeer op een geografische manier in beeld, waarbij de spinachtige vormen aard en omvang van de informatiestromen weergeven. Het is één van de vele prachtige kaarten van Stephen G. Eick, die bij de beroemde Amerikaanse Bell Labs onderzoek doet naar het visualiseren van gegevensstromen.

Zie Network Wizards (www.nw.com), de homepage van Stephen G. Eick (www.bell-labs.com/user/eick/index.html) en (www.cybergeography.org).

(Tekst Rob Smit)