Deelraad: sloop meer Bijlmerflats

Het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wil in de Bijlmermeer een groot aantal flats extra slopen dan waar tot nu toe sprake van was. In het kader van de vernieuwing van de Bijlmermeer was al besloten om 2.800 flats te slopen en er laagbouw voor weer te bouwen. Het stadsdeel vindt de vernieuwing zo'n groot succes dat het 2.100 tot 4.300 flatwoningen meer wil laten slopen.