Congres VS akkoord met schuldenplan

De Amerikaanse president Clinton is er gisteravond in geslaagd om een akkoord te bereiken met het Congres over een schuldenplan voor de armste landen. Eind september kondigde Clinton tijdens de jaarvergadering van het Internationale Monetaire Fonds aan dat hij het Amerikaanse Congres om 650 miljoen dollar (1,36 miljard gulden) zou vragen. Het plan van het IMF betreft de kwijtschelding van een schuldenlast voor de allerarmste landen van in totaal 55 miljard gulden.

Het akkoord in de VS geeft het IMF de mogelijkheid om een deel van de eigen goudvoorraad te herwaarderen en zo een rentedragend fonds van 3,1 miljard dollar te creëren. Volgens de geldende regels van het IMF mag de goudvoorraad van het Fonds maximaal gewaardeerd worden op 48 dollar per troy ounce (1 troy ounce is 31,1 gram). Op de wereldmarkt ligt de prijs voor goud circa zes keer hoger. Aanvankelijk was het IMF van plan om een deel van de goudvoorraad te verkopen. Daartegen was veel verzet, omdat de goudverkoop de prijzen zou drukken. (AP)